​​

Forskning - for fagfolk

​På Psykiatrisk Center Glostrup har vi implementeret en ny forskningsportal og procesændring i patientrekruttering for at nå vores mål om, at 20% af patienterne deltager i kliniske forskningsprojekter inden udgangen af 2027.

Optimering af Patientrekruttering

Mange forskningsprojekter står over for udfordringer med at tiltrække deltagere, mens flere afsnit på centeret jonglerer med komplekse inklusionskriterier for adskillige studier. I et samarbejde mellem Psykiatrisk Center Glostrup og hospitalsledelsen i Region Hovedstadens Psykiatri er der blevet udarbejdet en strategi med det klare formål at forbedre rekrutteringsprocessen til gavn for både forskningen og især patienterne. 

Den nødvendige koordination af aktiviteter på tværs af afsnittene er afgørende for at opnå denne effektivisering. Derfor er det vigtigt, at nye forskningsprojekter i samarbejde med centerledelsen kan planlægge rekrutteringsindsatsen. Dette skaber ikke blot større klarhed for klinikere, forskere og forskningsambassadører, men gør det også lettere for patienter at finde et forskningsprojekt, som de kan deltage i, ved at danne en overskuelig indgang til centrets aktive forskning. ​

Registrering af patient-rekrutterende forskningsprojekter

Før du går i gang med at rekruttere patienter til et forskningsprojekt, skal du registrere det på nedenstående link. Når du har gjort dette, vil centerledelsen vurdere din anmodning og hjælpe dig med at finde de(t) afsnit/ambulatorium, hvor du vil kunne rekruttere patienter ud fra dine ønsker.​​

Projektregistrering​

Når centerledelsen har behandlet din registrering, kan du kontakte afsnitsledelsen eller afsnittets forskningsambassadør med henblik på nærmere planlægning af rekrutteringsprocessen.​

​Igangværende projekter

På forsk​ningsportalen kan du få et overblik over alle aktivt rekrutterende forskningsprojekter, på centeret, samt henvise patienter til projekterne.

​Forskningsportal 


Redaktør