Begrænsninger i trafikken til og fra Rigshospitalet Glostrup 8.-10. juni

Pga. udbedring af en skade i krydset Ndr. Ringvej/Kindebjergvej, vil det ikke være muligt at dreje til venstre, når man kører ud fra hospitalet og man kan ikke dreje til venstre ind til hospitalet, når man kommer fra syd.

Der er sket en sætningsskade (en fordybning) i asfalten i krydset Ndr. Ringvej/Kindebjergvej. Skaden skal derfor udbedres og det kommer til at foregå i perioden 8. til 10. juni. Arbejdet kommer til at påvirke trafikken til og fra hospitalet, idet hele midterrabatten i krydset bliver afspærret. Det vil derfor ikke være muligt at foretage venstresving til og fra Kindebjergvej.

Er du kørende fra syd?

Kørende til hospitalet: Hvis du kommer kørende fra syd kan du ikke dreje til venstre ved Kindebjergvej. I stedet kan du køre frem til krydset ved Nordstjernevej og foretage en U-vending. Herefter kan du dreje til højre ved Kindebjergvej.

Kørende fra hospitalet: Du kan dreje til højre i sydgående retning, når du kører ud fra Kindebjergvej.

Er du kørende fra nord?

Kørende til hospitalet: Hvis du kommer kørende fra nord, kan du fortsat dreje til højre ad Kindebjergvej som normalt.

Kørende fra hospitalet: Du kan ikke dreje til venstre i nordgående retning, når du kører ud fra Kindebjergvej. I stedet vil det være muligt at køre ud via Sportsvej (se billede).

Kun en kørebane i hver retning

I forbindelse med arbejdet vil kørebanerne i hhv. nord- og sydgående retning snævre ind til én kørebane i hver retning omkring krydset Ndr. Ringvej/Kindebjergvej (se billede herunder, klik for større version).Redaktør