Psykiatrisk Center Glostrup og Hvidovre er fusioneret pr. 1. feb. 2016

Fra d. 1. februar 2016 er de to tidligere centre lagt sammen til ét stort center under navnet Psykiatrisk Center Glostrup. Det nye center tilbyder behandling til borgere fra begge de tidligere centres samlede optageområde.

Som en del af ændringen er optageområde Vesterbro inklusiv Købehavn SV flyttet til Psykiatrisk Center Amager. Det betyder at du, hvis du bor på Vesterbro fremover tilbydes behandling på Psykiatrisk Center Amager.

Ændringerne er besluttet af regionsrådet i den seneste revidering af Hospitals- og Psykiatriplanen (HOPP 2020) i juni 2015

Der vil fortsat være psykiatrisk behandling på alle de nuværende adresser. Det betyder, at der stadig er døgnafsnit og ambulante tilbud på Ndr. ringvej og på Brøndbyøstervej, og at der desuden er ambulant behandling på de nuværende adresser på Gl. Kongevej, på H.J. Holstvej i Brøndby og i Ishøj.

​Hvad betyder fusionen for dig som patient?​​​
Hvis du i dag er omfattet af et behandlingstilbud på PC Hvidovre eller PC Glostrup, vil du også fremover have et tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri. Vi tager fortsat hånd om din behandling, og vil sikre du er informeret om eventuelle ændringer.

Særligt for borgere på Vesterbro
I forbindelse med fusionen, vil borgere, der bor på Vesterbro inkl. København SV, fremover modtage behandling på Psykiatrisk Center Amager. Det betyder bl.a., at hvis du får brug for indlæggelse på et døgnafsnit, vil indlæggelsen finde sted på Psykiatrisk Center Amager. En del af de ambulante tilbud vil dog fortsat være beliggende på Gl. Kongevej

Redaktør