Risikobaseret tilsyn fra Styrelsen for Patientsikkerhed - rapporter fra besøg på Psykiatrisk Center Glostrup

Den 20. marts 2018 havde Psykiatrisk Center Glostrup besøg af Styrelsen for Patientsikkerhed, der udførte et risikobaseret tilsyn på fire afsnit. 

Se rapporterne på Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside

Redaktør