Fysio- og ergoterapi

Fysio- og ergoterapeut

​​​

Vores krop, sind og tanker er tæt forbundet, og det afspejler sig i kroppen, når vi er psykisk og fysisk ude af balance.  Det kan give uro, smerter, rastløshed, koncentrationsbesvær, søvnproblemer, angst og følelsen af at være usammenhængende kropsligt og mentalt. Man kan også opleve, at hverdagens aktiviteter bliver svære at udføre. Der kan være mange årsager til dette. Det kan skyldes nedsat interesse og lyst, manglende initiativ, tendens til at isolere sig, nedsat energi eller noget helt andet

Fysio- og ergoterapeuterne kan være med til at bedre eller afhjælpe nogle af disse problemstillinger med udgangspunkt i dine ressourcer og interesser.  

Fysioterapi 

Fysioterapeutisk behandling har fokus på kroppen. Hvordan vi sanser kroppen, befinder os i kroppen og hvordan vi bevæger kroppen. Formålet med fysioterapi er at generhverve tabt funktionsevne, opleve bevægeglæde, og få en succesoplevelse med at bruge kroppen. Fysisk aktivitet kan være godt imod angst, uro, rastløshed og generel anspændthed. Dertil søvnproblemer, koncentrationsbesvær og nedsat fysisk formåen.

Fysioterapeuterne tilbyder individuel behandling og deltagelse på hold. Fysioterapeutisk behandling kan have fokus på:

 • Angsthåndteringsteknikker
 • Fysisk aktivitet
 • Kropsbevidsthedstræning
 • Genoptræning

Afhængigt af hvilket afsnit du er tilknyttet, vil der være forskellige muligheder for at deltage på hold. Der er både hold, der er fælles for alle afsnit og for ambulante patienter og hold lokalt på afsnittene.

Ergoterapi

Formålet med ergoterapi er at fremme hverdagslivets aktiviteter. Dette gøres både via undersøgelse og behandling, hvor vi tager udgangspunkt i din hverdag og de aktiviteter du oplever som meningsfulde eller nødvendige. Ergoterapeuterne arbejder ud fra en sensorisk baseret tilgang, hvilket kan give en større forståelse for egne reaktioner på sansestimuli.

Eksempler på ergoterapeutiske undersøgelser:

 • Undersøgelse af aktivitetsproblemer og interesser
 • Funktionsvurdering
 • Sanseprofil

Behandling kan bestå af færdighedstræning enten individuelt eller i gruppe som fx:   

 • Kreative grupper (musik og farvegruppe)
 • Sanseundervisning og individuelle mestringsstrategier
 • Indkøbs-og madlavningsgruppe
 • Samtalegruppe

Dertil tilbyder ergoterapeuterne hjemmebesøg, ansøgning om hjælpemidler og introduktion til aktivitets- og væresteder.

Redaktør