Ambulatorium for ADHD og autisme

Ambulatoriet tilbyder undersøgelse og behandling af voksne borgere over 18 år. Det er din praktiserende læge, der kan henvise dig.

Hvis lægen vurderer, at der er tale om lettere ADHD, kan du blive henvist til en privatpraktiserende psykiater.

Optageområde
Vi behandler borgere i hovedstadsregionen, inklusiv Bornholm.

Undersøgelse og behandling
Undersøgelsen i ambulatoriet foregår ved en samtale og eventuelt nogle tests – i alt 2 timer. Hvis det vurderes, at der er tale om ADHD, kan der blive tale medicinsk behandling med lægekontrol. Der vil desuden være tilbud om et gruppeforløb med andre ADHD-patienter – i alt 6 gange.  Forløbet vil indeholde undervisning om ADHD og erfaringsudveksling mellem deltagerne.

Hvis du har misbrug af f.eks. hash, alkohol, speed, kokain mv. skal dette som hovedregel først behandles, før vi kan tilbyde behandling med ADHD-medicin. Du kan kontakte din kommunes misbrugskonsulent og høre nærmere om behandlingsmulighederne. ​​

Når den medicinske behandling er stabil og gruppeforløbet er afsluttet, vil du blive afsluttet til kontrol hos din praktiserende læge. 

Der er tale om et tidsafgrænset pakkeforløb, hvor focus er på undersøgelse, opstart af medicinsk behandling samt gruppeforløb. ​

Ambulatoriet kan ikke tilbyde individuelt samtaleforløb hos psykolog.

Henvisning 
Din egen læge, praktiserende speciallæge og hospitalsafdelinger kan henvise hertil. Elektronisk henvisning med relevante oplysninger inkl. medicinstatus skal sendes via Edifact til:

Psykiatriens Centralvisitation
Carl Nielsens Allé 9 D,
2100 Købehavn Ø.

Bilag mm. bedes faxet til fax. nr. 38 64 08 56​
​​

Redaktør