Ældrepsykiatrisk team

Ældrepsykiatrisk Team består af speciallæger i psykiatri samt psykiatriske sygeplejersker og sekretærer. Vi har hoved- og regionsfunktion, og har til huse på Psykiatrisk Center Glostrup

Patientgruppe
Vi modtager patienter over 70 år med nyopstået psykiatrisk lidelse, som ikke kan behandles i primær eller sekundær sektoren. Endvidere modtager vi patienter med kendt psykiatrisk lidelse over 80 år. Patienter, der har psykiatriske symptomer i forbindelse med demens skal, uanset alder, primært henvises til den relevante hukommelsesklinik.  

Kriterier for kontaktform
Indledende besøg sker som hovedregel i patientens eget hjem. Desuden vil patienter, som ikke kan møde op i ambulatoriet uden ledsagelse af sundhedsfaglig person, blive tilset i eget hjem - dvs. i privat bolig eller på plejehjem. Øvrige patienter tilses i ambulatoriet.  Hyppigheden af besøg afhænger af patientens tilstand, netværk og boform. En væsentlig andel af de opfølgende kontakter foregår som telefonkonsultationer eller sygeplejesamtaler.

Visitation
Teamets optageområde dækker kommunerne Hvidovre, Valby, Rødovre, Brøndby, Glostrup, Vallensbæk, Albertslund, Taastrup og Ishøj. Derudover dækker vi resten af Region Hovedstaden i forbindelse med second opinion (regionsfunktion).

Det forudsættes, at egen læge har set patienten og foretaget somatisk undersøgelse inden henvisningen. Henvisningen sendes til Pstkiatriens centrale visitation. Patienter, som er indlagt på Psykiatrisk Center Glostrup, eller som er tilknyttet distriktpsykiatrien på centret, kan henvises internt.

Redaktør