174 - Døgnafsnit

Afsnit 174 er et åbent afsnit med plads til 20 patienter, hvoraf to senge benyttes til patientstyrede indlæggelser.​

Vi behandler mennesker over 18 år med psykiske sygdomme som svær angst, svær depression, personlighedsforstyrrelser, skizofreni eller andre psykotiske lidelser. Vores målgruppe er patienter, der har brug for behandling, sygepleje og støtte døgnet rundt.

Behandlingen udføres i samarbejde med det tværfaglige team,​ som består af læger, sygeplejersker, psykologer, social og sundhedsassistenter, socialrådgiver, fysioterapeuter, ergoterapeuter og Recovery mentor.

Indlæggelsen tilrettelægges ud ​fra individuelle behov, som tager udgangspunkt i patientens ønsker.

Behandlingen omfatter undersøgelse og diagnostik, medicinsk behandling, somatisk undersøgelse, miljøterapeutiske aktiviteter, kognitiv adfærdsterapi, motion, sanserum, sparring og psykoedukation.

Vi samarbejder med pårørende, professionelt netværk og myndigheder.  


Redaktør