176 - Døgnafsnit

​Afsnit 176 er et åbent psykiatrisk sengeafsnit med plads til 19 patienter.

Målgruppe 
Vi behandler mennesker med forskellige psykiatriske lidelser som svær angst, svær depression, personlighedsforstyrrelser, skizofreni eller andre psykotiske tilstande. ​

På afsnittet indlægges patienter på 18 år eller derover, som har brug for behandling, pleje og støtte hele døgnet. 

Behandling
Vi tilrettelægger behandlingen individuelt for den enkelte patient. Behandlingen kan fx bestå af undersøgelse og diagnostik, medicinsk behandling, somatisk undersøgelse, kognitiv miljøterapi og ​psykoedukation mm. ​

Indlæggelse sker normalt ved henvisning fra egen læge, Psykiatrisk Ambulatorium Ishøj eller ved henvendelse i Psykiatrisk akutmodtagelse. ​

Samarbejdspartnere 
Afdelingen har et tæt samarbejde med Psykiatrisk Ambulatorium Glostrup, Psykiatrisk Ambulatorium Ishøj og Psykiatrisk Ambulatorium Gammel Kongevej.

Medarbejdere
Plejepersonalet består af sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, pædagoger samt elever og studerende.  Der er fast tilknyttet psykolog, fysioterapeut og socialrådgiver til afsnittet. Desuden er der knyttet 2-3 læger til afsnittet. ​

Redaktør