176 - Døgnafsnit

​Afsnit 176 er et almenpsykiatrisk sengeafsnit med plads til 22 patienter, fordelt med 8 patienter i skærmet enhed og 14 i åben. 

Målgruppe 
Vi behandler mennesker med forskellige psykiatriske lidelser som svær angst, svær depression, personlighedsforstyrrelser, oligofreni, skizofreni eller andre psykotiske tilstande. ​

På afsnittet indlægges patienter på 18 år eller derover, som har brug for behandling, intensiv pleje og støtte hele døgnet. 

Behandling
Vi tilrettelægger behandlingen individuelt for den enkelte patient. Behandlingen kan fx bestå af undersøgelse og diagnostik, medicinsk behandling, somatisk undersøgelse, miljøterapi og ​psykoedukation mm. ​

Indlæggelse sker normalt ved henvisning fra egen læge, distriktspsykiat​rien eller ved henvendelse i Psykiatrisk akutmodtagelse. 

Samarbejdspartnere 
Afdelingen har et tæt samarbejde med Distriktspsykiatrisk Center Glostrup og Distriktspsykiatrisk Center Ishøj. 

Medarbejdere
Plejepersonalet består af sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, pædagoger samt elever og studerende.  Der er fast tilknyttet psykolog, fysioterapeut og socialrådgiver til afsnittet. Desuden er der knyttet 2-3 læger til afsnittet. ​

Læs mere om afsnittet i vores information til patienter: Velkom​men t​il døgnafsnit 176​​​

Redaktør