182 - Døgnafsnit for ældrepsykiatri

Vi udreder og behandler forskellige former for demens, men også andre former for psykiske lidelser hos borgere fortrinsvis over 65 år. Vi modtager borgere fra alle de kommuner centret betjener. 

Indlæggelse sker normalt ved henvisning fra egen læge, fra Ældrepsykiatrisk team eller ved henvendelse i Psykiatrisk akutmodtagelse. 

Samarbejdspartnere 
Afdelingen har et tæt samarbejde med Ældrepsykiatrisk team, de koordinerende sygeplejersker, hjemmeplejen og plejehjem i områdets kommuner.


Redaktør