​​​​​

801 - Intensivt døgnafsnit

​Afsnit 801 er et intensivt døgnafsnit med plads til 13 patienter, der har forskellige psykiatriske diagnoser og udfordringer. En indlæggelse på afsnit 801 vil derfor være præget af individuelle løsninger og behandlingstilgange.

​​
Vi arbejder med en recovery-orienteret tilgang til patienterne og med maksimal patientinvolvering.


Behandlingen og sygeplejen tager afsæt i en tværfaglig indsats, som vi tilrettelægger ud fra de kognitive og miljøterapeutiske principper. Derudover arbejder vi målrettet på at forebygge brugen af tvang.


Hos os bidrager alle med faglighed, erfaringer, personlige kompetencer, ønsker og gode ideer for at sikre, at vi hele tiden udvikler os og sikrer den bedst mulige behandling. Redaktør