Psykiatrisk akutmodtagelse

​Velkommen til Psykiatrisk Akutmodtagelse i Glostrup 

Vi modtager mennekser med akutte psykiske problemer, der ikke kan afklares af egen læge eller anden relevant hjælpeforanstaltning. Henvendelse kan ske med eller uden henvisning. ​

Læger og plejepersonale undersøger, diagnosticerer og vurderer dine problemer og akutte behov. Herefter træffer vi beslutning om, om din behandling kan afsluttes hos os i modtagelsen, om du skal have en henvisning til relevant tilbud, om du skal overnatte til fortsat observation eller om du skal indlægges på et psykiatrisk døgnafsnit.

Henvendelse
Du kan henvende dig uden forudgående kontakt - enten telefonisk eller ved fremmøde.

Telefonrådgivning 
Vi kan yde telefonrådgivning døgnet til enkeltpersoner, pårørende eller samarbejdspartnere. 

Fysiske rammer 
Akutmodtagelsen har mulighed for at observere i alt 10 patienter, hvoraf hovedparten forventes afsluttet indenfor et døgn. Eventuel overnatning finder sted på 1-2 sengs stuer. 

Personale 
De ansatte i Akutmodtagelsen er læger, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, plejere og lægesekretærer.​

Redaktør