Psykiatrisk akutmodtagelse

​Velkommen til Psykiatrisk Akutmodtagelse i Glostrup 

Vi modtager mennekser med akutte psykiske problemer, der ikke kan afklares af egen læge eller anden relevant hjælpeforanstaltning. Henvendelse kan ske med eller uden henvisning. ​

Læger og plejepersonale undersøger, diagnosticerer og vurderer dine problemer og akutte behov. Herefter træffer vi beslutning om, om din behandling kan afsluttes hos os i modtagelsen, om du skal have en henvisning til et ambulant tilbud, om du skal overnatte til fortsat observation eller om du skal indlægges på et psykiatrisk døgnafsnit.
Udlevering af recepter og medicin i Akutmodtagelsen
I sommerperioden får vi mange henvendelser fra patienter, der ønsker at få recepter til psykiatrisk medicin over telefonen. Som udgangspunkt skal udskrivning af recepter ske hos egen læge, eller i den ambulante enhed, du er tilknyttet.  Vi kan undtagelsesvist hjælpe med recepter, hvis du i forvejen tilknyttet et ambulatorium ved Psykiatrisk Center Glostrup – det kræver dog altid personligt fremmøde i Akutmodtagelsen. Ligeledes kan vi ved kritisk medicinmangel udlevere ikke-afhængighedsskabende medicin til et par dage.  

​Kontakt os gerne først per telefon, så du ikke møder frem forgæves.

Telefonrådgivning 
Vi kan yde telefonrådgivning døgnet til enkeltpersoner, pårørende eller samarbejdspartnere. 

Fysiske rammer 
Akutmodtagelsen har mulighed for at observere i alt 10 patienter, hvoraf hovedparten forventes afsluttet indenfor et døgn. Eventuel overnatning finder sted på 1-2 sengs stuer. 

Personale 
De ansatte i Akutmodtagelsen er læger, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, plejere og lægesekretærer.​ 

Redaktør