Fysio- og ergoterapeut

​På Psykiatrisk Center Glostrup har vi fokus på sund kost og motion som et middel til at opnå forbedret livskvalitet, og forebygge sygdom.

Fysio- og ergoterapeut

​​​

​​I dag ved vi at det at være fysisk aktiv hjælper på en lang række tilstande som f.eks. angst, uro, søvnbesvær og depression. Motion og sunde kostvaner giver øget energi og velvære, og kan være med til at understøtte den øvrige behandling.

Psykiatriske lidelser kommer til udtryk på mange forskellige måder. F.eks. kan oplevelse af egen krop være forstyrret, hvilket kan påvirke ens opfattelse af sig selv, ens adfærd, og måske ens evne og lyst til at omgås andre mennesker, med andre ord ens funktionsevne.

Mange mennesker oplever også både før og under indlæggelsen, at hverdagens aktiviteter bliver svære at udføre. Der kan være mange årsager til dette. Det kan skyldes nedsat interesse og lyst, manglende initiativ, angst, trang til at isolere sig, nedsat energi, koncentrationsbesvær eller noget helt andet.

Fysio-og ergoterapi kan medvirke til at bedre eller afhjælpe nogle af disse problemstillinger.

Ergoterapi
Ergoterapeutisk behandling har fokus på hverdagens aktiviteter. Hverdagens aktiviteter giver mennesker mening, værdi og struktur, og er nødvendige for vores eksistens.

Hverdagsaktiviteter kan f.eks. være at købe ind, køre med bus, lave mad, passe børn, passe arbejde og skole, gå til fritidsaktiviteter. Kort sagt gøremål der for den enkelte er meningsfulde eller nødvendige.​

Formålet med ergoterapi er at give den enkelte bedre mulighed for at klare dagligdagens aktiviteter.

På psykiatrisk Center Glostrup arbejder ergoterapeuterne blandt andet med:

 • Kost og motion
 • Indkøb og køkkentræning
 • Sociale aktiviteter
 • Fritidsaktiviteter
 • Hjemmebesøg
 • Sanseintegrationsbehandling
 • Angstbehandling

Fysioterapi
Fysioterapeutisk behandling har fokus på kroppen. Oplevelser, belastninger og sygdom kommer til udtryk i kroppen og kan "aflæses" i kropsholdningen, på åndedrættet, i musklernes spændings-niveau og generelt i vores bevægemønstre.

Formålet med fysioterapi er at generhverve funktionsevne, opleve bevægeglæde, og få succesoplevelsen af at bruge kroppen. Det kan også være at give oplevelsen af at kunne udføre dagligdagens gøremål uden "kropslige forhindringer".

På Psykiatrisk Center Glostrup​ arbejder fysioterapeuterne med:

 • Kost og motion
 • Fysisk aktivitet
 • Kropsterapi
 • Angstbehandling
 • Genoptræning

Fælles har vi dagligt et eller flere hold som tilbyder fysisk aktivitet, f.eks. stavgang, løb, cirkeltræning og floorball. Derudover har vi i alle afsnit motionsgrupper og motionsrum hvor det er muligt at få lagt et individuelt program og træne selv.

Vores mål er at hovedparten af patienter indlagt på Psykiatrisk Center Glostrup indenfor de første 3-5 døgn bliver præsenteret for de behandlingstilbud som fysio-og ergoterapeuterne kan tilbyde, og får en kort samtale om eventuelle behov for undersøgelse og behandling.​

Redaktør