Psykologerne

​Der er psykolog ansat på alle sengeafsnit, distriktspsykiatriske centre og OPUS.

Psykologerne indgår her i de tværfaglige teams, hvor de er med til at sikre helhedsperspektivet i behandlingen. 

Psykologernes arbejdsopgaver vægtes forskelligt afhængigt af, hvor man er ansat. ​

Overordnet er psykologerne arbejdsopgaver:

  • at bidrage til den psykiatriske udredning og diagnostisk. Det gøres både ved interviews og psykologiske test af patienterne. 

  • at yde psykologisk behandling i form af samtaler under indlæggelsen og efter udskrivning. Den psykologiske behandling kan foregå individuelt, i grupper og som par- eller familieterapi. Der anvendes både kognitiv psykoterapi og psykodynamisk psykoterapi. Hvilken terapiretning der anvendes, afhænger af den lidelse og de problemer, den enkelte patient har.

  • at bidrage til at en psykologisk synsvinkel indgår som en vigtig del af afdelingens kultur. Dette gøres bl.a. ved supervision af andre personalers arbejde. 

  • at bidrage til at pårørende inddrages i behandlingen, og at yde særlig hjælp til pårørende, der føler sig belastede i forbindelse med, at et nært familiemedlem er psykiatrisk patient.

  • at bidrage til at mindske tvang på afdelingen

Psykologerne indgår i undervisning og forskning sammen med de øvrige faggrupper.

Birgitte Bechgaard
ledende psykolog

Redaktør