Socialrådgiverne

​Socialrådgiverne på Psykiatrisk Center Glostrup​ fungerer som bindeled og "brobyggere" mellem det psykiatriske center og de offentlige myndigheder.

Socialrådgiverne har kendskab til den sociale, arbejdsretlige og familieretlige lovgivning, og samfundets forskellige hjælpemuligheder. Vi har samtidig kendskab til psykiatriske lidelsers karakter og prognose. 

Formål
Formålet med socialrådgivernes behandlingstilbud er:

  • at forebygge/afhjælpe sociale konsekvenser af sygdommen
  • at hjælpe patient/pårørende til at løse deres problemer efter hjælp til selvhjælps-princippet
  • at være med til at reducere sociale problemer, der kan forsinke/være hindrende for udskrivning
  • at medvirke til en stabil udskrivning og at mindske risikoen for genindlæggelse

Vi yder i den forbindelse rådgivning og vejledning af de enkelte patienter og pårørende.

Sengeafsnit
sengeafsnittene er det socialrådgivernes arbejde at behandle sociale problemer, der er eller kan opstå i tilslutning til patientens sygdom og indlæggelse.

Distriktspsykiatri
I de distriktsp​sykiatriske centrer​ fungerer socialrådgiverne som kontaktperson i lighed med det øvrige behandlerpersonale. Der ud over sikrer de, at de socialfaglige forhold bliver belyst, og de fungerer som konsulenter for det øvrige personale i socialretslige spørgsmål.

Helhed
Alle socialrådgivere ved psykiatrisk center indgår i de tværfaglige behandlerteams for at være med til at sikre, at behandlingen gives i et helhedsperspektiv. Vi sikrer endvidere, at det øvrige personale bliver bekendt med lovgivningsmæssige forhold, der spiller ind på behandlingen.

Uddannelse og forskning
Socialrådgiverne indgår i undervisning og forskning sammen med det øvrige tværfaglige personale.

Særligt fokus
Et særligt fokusområde for socialrådgiverne er indsatsen med at sikre støtte til familier med børn.

Redaktør