Psykiatrisk Ambulatorium Glostrup

​Behandler borgere fra Glostrup, Albertslund, Rødovre og Brøndby Kommuner​

Du kan blive henvist til behandling i ambulatoriet fra egen læge, speciallæge eller efter indlæggelse på et af centrets døgnafsnit.

Behandlingen kan bestå af samtaler, støtte til kontakt med andre, medicinsk behandling eller gruppebehandling.

Formålet med behandling i ambulatoriet er

  • At behandle borgere med psykiatriske sygdomme i deres eget miljø
  • At opnå bedst mulig udnyttelse af de samlede ressourcer i social- og sundhedsvæsenet
  • At skabe større forståelse for psykiatriske sygdomme gennem oplysning og undervisning
  • At tilbyde borgere med alvorlige psykiatriske sygdomme behandlingsmuligheder
  • At bidrage til forebyggelse og forståelse af psykiatriske sygdomme

​​Personale 
Personalet består af sygeplejersker,  socialrådgivere, overlæger, psykologer, ergoterapeut og lægesekretærer. 

Fysiske rammer 
Psykiatrisk Ambulatorium Glostrup har til huse på Nordstjernevej på Psykiatrisk Center Glostrup. Du finder os længst nede ad indkørselsvejen til venstre.

Udover samtaler hér, tilbyder vi også hjemmebesøg. F.eks kan den første samtale finde sted i dit eget hjem.

Redaktør