Ekspertområde

​Psykiatrisk Center Glostrup varetager som ekspertfunktionsområde undersøgelse og behandling indenfor nedenstående områder.​

  • skizofreni
  • skizotypi
  • svære personlighedsforstyrrelser, herunder tidlig diagnosticering

Centret varetager den psykiatriske tilsynsfunktion på Hvidovre Hospitals ​somatiske afdelinger. Funktionen varetages af psykiater og psykiatrisk sygeplejerske.​

Centret har herudover ekspertise inden for:

  • demens
  • gerontopsykiatri
  • psykofarmakologi
  • depression

Centret har endvidere ekspertise inden for psykoterapi, har psykoterapeutisk visitation med deltagelse af psykiatere og psykologer.​​

Psykiatrisk Center Glostrup​ varetager konsulentfunktionen på Hedelund og Gaderummet.​

Redaktør