Enhed for Kompliceret Skizofreni

Målgruppe

Enhed for kompliceret skizofreni er en specialiseret enhed på regionsfunktionsniveau, der rådgiver hovedfunktionsniveau og behandler komplekse problemstillinger hos patienter med skizofreni og psykose, fx:
Behandlingsresistent skizofreni
 • Patienter som minimum har været forsøgt behandlet med 2 antipsykotika uden tilstrækkelig respons. Kan henvises til opstart med clozapin eller til optimering af den eksisterende behandling. 
Komplicerede bivirkninger til antipsykotika
 • Typisk alvorlige og sjældne bivirkninger, ofte i forbindelse med clozapinbehandling, hvor der overvejes geneksponering. 
Graviditet og graviditetsønske
 • Patienter kan henvises allerede ved graviditetsønske, hvor der ydes rådgivning med henblik på medicinomlægning. Ved konstateret graviditet kan patienten genhenvises med henblik på opfølgning indtil 3-6 måneder efter fødslen.  
Nedtrapning af antipsykotisk medicin hos patienter med skizofreni
 • Patienter der ønsker nedtrapning af antipsykotisk medicin, hvor der er behov for tæt opfølgning. 

Behandling

Behandlingen er individuelt tilpasset og med særlig fokus på patientinddragelse og tager udgangspunkt i patientens problemstillinger. Planlægning af behandling sker altid i samarbejde med patient og henviser, og der arbejdes med følgende niveauer.
Tilknytningen kan ske på følgende niveauer:  
 1. Konkrete råd angående patient eller generel problemstilling
 2. Second opinion på baggrund af journalgennemgang
 3. Second opinion på baggrund af én eller flere indledende samtaler (behandlingsansvaret forbliver hos henviser)
 4. Overtagelse af behandlingsansvaret i en kortere periode eller længere periode (Tilbuddet vil være afhængigt af og tilpasses patientens problematik og behov)

Henvisning

Henvisning foregår via Central Visitation & Diagnostisk (CVD), Region Hovedstadens psykiatri og er begrænset til henvisning fra andre psykiatriske ambulatorier og sengeafsnit. 
 Følgende kriterier skal være tilstede, og det skal vurderes, at behandling på regionsfunktionsniveau er nødvendig:
 • Behandlingsresistent skizofreni
 • Komplicerede bivirkninger til antipsykotika
 • Graviditet og graviditetsønske
 • Behov for second opinion ift. den psykofarmakologiske behandling
 • Nedtrapning af antipsykotisk medicin hos patienter med skizofreni

Redaktør