Projekt medicinnedtrapning

Medicinnedtrapning

Målgruppe

  • Alderskriterier 18-65 år
  • ICD-10 F20.0 - F20.9 (med undtagelse af F.20.6)
  • Patienter hvor nedtrapning vil være kompleks, og hvor henviser vurderer, at der er behov for tættere kontakt, end hvad f.eks. et F-ACT team/hovedfunktion kan yde
  • Patienter ønsker – og er motiveret for medicinnedtrapning

Behandlingsforløb

Når patienten er henvist, vil denne blive indkaldt til forvisitationssamtale indenfor 30 dage, hvor patienten tilknyttes fast kontaktperson og behandlingsansvarlig læge. Patienten vil blive fulgt tæt, og dermed have kontakt til det tværfaglige team ugentligt, da der i forbindelse med medicinnedtrapning kan være risiko for symptomforværring. Den ugentlige kontakt kan enten være ved fremmøde i ambulatoriet på Nordstjernevej 20, pr. telefon, ved hjemmebesøg eller via video på MinSP. Ved behandlingsopstart vil kontaktpersonen hjælpe patienten med at bruge MinSP, så patienten bliver bekendt med – og tryg ved at bruge MinSP, da forløbet indebærer, at patienten løbende registrerer forskellige data, f.eks. hvordan patienten har sovet. Patientens samarbejde med det tværfaglige team vil tilrettelægges individuelt, og tager udgangspunkt i den enkeltes situation. Derudover stilles der krav om, at patienten månedligt møder til lægesamtale, hvor der tages stilling til videre behandling og nedtrapning. Teamet stiler mod at nedtrapning foregår med 10 procent af døgndosis,med nedtrapning hver fjerde uge, såfremt det vurderes forsvarligt. Når patienter når 50 procent af startdosis pågår nedtrapning med 5 procent. Behandlingsforløbet tilrettelægges individuelt men vil formegentlig strække sig fra 6 – 18 måneder. I den periode overtages behandlingsansvaret fra henviser.   

Forskning

Patienter der henvises til medicinnedtrapning, deltager pr. automatik i forskning (evt. link til den generelle beskrivelse), da det bidrager til mere viden, om hvem der kan nedtrappe, og hvordan den bedst mulige nedtrapning foregår. Dertil skal den tilegnede viden være med til at skabe grundlag for en mere sikker nedtrapning i fremtiden.


Læs mere og se film


Artikler og udsendelser om projektet


Redaktør