​​​​​​​​​​​

Enhederne for Kompliceret Skizofreni og Oligofreni

Velkommen til Kirsebærhuset

Kirsebærhuset rummer Enheden for Kompliceret Skizofreni og Enheden for Oligofreni. Enheden kombinerer forskning og klinik og modtager patienter fra hele Region Hovedstaden.

Enheden består af et tværfagligt team med en professor, psykiatere, sygeplejersker, sekretærer og en psykolog. Bliver du henvist til et af vores tilbud, kan du forvente at deltage i et af vores forskningsprojekter. 

Udover forsknings- og udviklingsarbejde tilbyder vi rådgivning og formidling indenfor kompliceret skizofreni, nedtrapning af antipsykotika hos patienter med skizofreni og behandling af patienter med oligofreni. Vi tilbyder desuden rådgivning og second opinions ifht. komplicerede patientforløb (gravide som er i behandling med psykofarmaka). 

Vi bidrager med viden indenfor områderne via forskning, undervisning og rådgivning.

Læs mere på vores hjemmeside:

Enhederne for kompliceret skizofreni og oligofreni​

Kontakt os

Enhed for Kompliceret Skizofreni og Enhed for Oligofreni
Nordstjernevej 20
2600 Glostrup

Fælles tlf. for enheder: 38640884

Henvendelse pr. mail til Enhed for Kompliceret Skizofreni
glo-skizofreniteam.region-hovedstadens-psykiatri@regionh.dk

Henvendelse pr. mail til Enhed for Oligofreni
oligofreniteam.region-hovedstadens-psykiatri@regionh.dk

Henvisning

Henvisning sendes til:

Center for Visitation og Diagnostik (CVI)
Carl Nielsens Alle 9
2100 København Ø
Tlf. 3864 0200 kl. 10-14
E-mail: psykiatriCVI@regionh.dk

 Redaktør