OP-team Valby/Hvidovre

​OP-teamet tilbyder behandling til borgere i Valby og Hvidovre Kommune.

Behandlingen er tværfaglig og har foruden psykosocial og medicinsk behandling, rehabilitering som mål.

Vores målgruppe er borgere med svære psykiske lidelser med behov for tværfaglig og opsøgende indsats. OP-teamet henvender sig til patienter, der ikke har profiteret tilstrækkeligt af tidligere psykiatriske behandlingstilbud. OP-teamet modtager også patienter med dobbeltdiagnoser (det vil sige psykiatrisk diagnose og misbrug).

OP-teamet arbejder primært hjemme hos patienten for at opbygge og fastholde kontakten, sikre stabilisering af den medikamentelle behandling samt træne patienten i daglige gøremål.

Henvisende instanser kan være praktiserende læger, speciallæger, kommunale forvaltninger, sygehuse, distriktspsykiatrier, socialpsykiatriske tilbud, politi med flere. 

Personale
Overlæge (speciallæge i psykiatri), teamleder, sygeplejersker, ergoterapeut, socialrådgivere, social- og sundhedsassistent og sekretær.

Henvisning
Skriftlig henvisning fra egen læge, praktiserende speciallæge samt hospitalsafdelinger.

Fyldestgørende henvisning med relevante oplysninger inkl. diagnose og medicinstatus skal sendes til:

Psykiatriens Centralvisitation
Carl Nielsens Allé 9 D,
2100 Købehavn Ø.

Redaktør