OP-team Glostrup

​Et tilbud til patienter med svære psykiske lidelser med behov for en opsøgende tværfaglig indsats i Brøndby, Glostrup, Albertslund og Rødovre kommuner​.

​​​​Vores tilbud henvender sig til borgere, der ikke har profiteret tilstrækkeligt af tidligere psykiatriske behandlingstilbud. OP-teamet modtager også patienter med dobbeltdiagnoser (det vil sige psykiatrisk diagnose og misbrug).

Vi arbejder primært hjemme hos patienten for at opbygge og fastholde kontakten. Indsatserne kan fx være stabilisering af den medikamentelle behandling, udvikling af mestringsstrategier samt at træne patienten i daglige gøremål. 

Målgruppe
Teamets målgruppe er borgere i alderen 18-65 år med sværere psykiske lidelser med behov for tværfaglig og opsøgende indsats. Herudover skal patienten opfylde mindst et af følgende kriterier:

 • Hyppige og/eller langvarige indlæggelser
 • Ustabilitet i forhold til behandlingen
 • Kan vanskeligt udnytte eksisterende tilbud
 • Har behov for hyppig og opsøgende kontakt
 • Har ikke tidligere kunnet motiveres for eller magtet at søge psykiatrisk behandling

Målgruppen kan underinddeles i to grupper:

 • Patienter, som gennem intensiv og rehabiliterende indsat kan gå fra ustabil til stabil fase og dermed overgår til en mindre indgribende indsats.
 • Patienter, som er kronisk ustabile med vedvarende behov for tæt opfølgning i hjemmet.

Behandling
Behandlingen er tværfaglig og har foruden psykosocial og medicinsk behandling, rehabilitering som mål. Vi kan tilbyde:

 • Kontakt i form af hjemmebesøg op til to gange ugentligt, og har mulighed for ​akut indsats. Relationsarbejde med henblik på at opbygge en god og bæredygtig behandlingsalliance.
 • Medicinsk behandling – fastholdelse og monitorering af virkning og bivirkninger.
 • Individuelt tilrettelagt psykiatrisk og psykosocial rehabilitering.
 • Pårørendearbejde inkl. børn af psykisk syge.
 • Netværksarbejde.

Henvisning
Vi modtager patienter fra praktiserende læger, speciallæger, kommunale forvaltninger, sygehuse, distriktspsykiatrier, socialpsykiatriske tilbud, politi med flere.

Fyldestgørende henvisning med relevante oplysninger inkl. diagnose og medicinstatus skal sendes til:​

Psykiatriens Centralvisitation
Carl Nielsens Allé 9D
2100 København Ø
T: 3864 0200 (10 - 14*)
Fax: 3864 0207 
psykiatriCVI@regionh.dk

Lokationsnummer:
5790001391263
1500V1 ​

Redaktør