OP-team Ishøj

​OP-teamet tilbyder behandling til borgere i Ishøj, Vallensbæk og Høje-Tåstrup Kommune

Behandlingen er tværfaglig og har foruden psykosocial og medicinsk behandling, rehabilitering som mål.

Vores målgruppe er borgere i alderen 18-65 år med sværere psykiske lidelser med behov for tværfaglig og opsøgende indsats. OP-teamet henvender sig til patienter, der ikke har profiteret tilstrækkeligt af tidligere psykiatriske behandlingstilbud. OP-teamet modtager også patienter med dobbeltdiagnoser (det vil sige psykiatrisk diagnose og misbrug).

OP-teamet arbejder primært hjemme hos patienten for at opbygge og fastholde kontakten, sikre stabilisering af den medikamentelle behandling samt træne patienten i daglige gøremål.

Henvisende instanser kan være praktiserende læger, speciallæger, kommunale forvaltninger, sygehuse, distriktspsykiatrier, socialpsykiatriske tilbud, politi med flere. 


Personale
Psykiater, sygeplejerske, ergoterapeut, socialrådgiver, social- og sundhedsassistent og sekretær.

Henvisning
Skriftlig henvisning fra egen læge, praktiserende speciallæge samt hospitalsafdelinger.

Fyldestgørende henvisning med relevante oplysninger inkl. diagnose og medicinstatus skal sendes til:

Psykiatriens Centralvisitation
Carl Nielsens Allé 9 D,
2100 Købehavn Ø.

Det foretrækkes, at der afsendes elektronisk henvisning via Edifact fremfor papirhenvisning.​

Redaktør