OPUS Glostrup

OPUS er et intensivt behandlingstilbud for unge mellem 18-35, der debuterer med en psykose eller psykoselignende symptomer.

OPUS er et ambulant opsøgende og tværfagligt psykiatriteam, bestående af følgende faggrupper:

 • Psykiater
 • Psykologer
 • Sygeplejersker
 • Ergoterapeuter
 • Socialrådgiver
 • Sekretær

Alle medarbejdere, undtagen psykiatere o​g sekretærer, fungerer som kontaktpersoner og alle patienter får tilknyttet en kontaktperson, som følger den unge igennem den 2 årige behandling. Kontaktpersonen har ansvaret for koordinering af behandlingen samt at inddrage de pårørende i samarbejdet mod målet om at komme sig.

OPUS's holdning til patienten:

 • En længe ventet gæst, som OPUS er glad for at få besøg af, og gerne vil have bliver lidt længere.
 • En samarbejdspartner, hvis indsigt og indstilling er afgørende for forløbets udfald.
 • En person med selvstændige præferencer, som behandlingen i videst mulig omfang skal tilpasses.
 • De pårørende ses som de nærmeste samarbejdspartnere, som kan blive til uvurderlig hjælp, og som pga. den særlige tilknytning har et stort engagement ift. patienten. Endvidere er de pårørende en ressource, hvis lige ikke findes.

OPUS har følgende gruppetilbud:

 • Psykoedukation for patienter og pårørende
 • Social færdighedstræning
 • Boldspil
 • Fredagshygge

Udover disse gruppetilbud, kan mere individuelle tilbud også tilbydes alt afhængig af hvilken problematik, det drejer sig om. Herunder kan nævnes:

 • Individuelle psykologsamtaler
 • Socialrådgivning
 • Individuelle forløb med ergoterapeut
Redaktør