OPUS Glostrup

I OPUS-teamet arbejder vi med tidlig opsporing og behandling af unge voksne med nyopståede lidelser inden for det skizofrene spektrum.

Udredning​​​​
Som led i udredningen foretager vi et diagnostisk interview, en psykologisk undersøgelse for kognitive funktioner, en vurdering af sociale behov og vurdering af daglige færdigheder. Vi vurderer endvidere, om der er fysisk sygdom af betydning, og om der er behov for kropsorienteret behandling ved fysioterapeut.

Behandling​
Behandlingen i OPUS er ambulant og tilpasset dine behov. Længden på behandling i OPUS er som hovedregel 2 år. Alle får en kontaktperson og en kontaktlæge. 

Behandlingen tager udgangspunkt i reference-programmet for Skizofreni og i regionale vejledninger og instrukser. Vi tilstræber i videst muligt omfang rehabilitering og understøttelse af dine egne ressourcer med henblik på at mestre tilværelsen trods sygdommen. Der lægges vægt på at samarbejde med dine pårørende og andre relevante samarbejdspartnere. Udover samtaler med kontaktperson og kontaktlæge, kan din behandling bestå af:

  • Medicinsk behandling
  • Patientundervisning (psykoedukation) i alt 13 lektioner af 1 1/2 time
  • Familiesamtaler
  • Pårørendeundervisning i alt 8 gange fordelt over 6 måneder.
  • Træning i sociale færdigheder (SFTgruppe) i alt 28 gange med temaer som symptommestring, samtalefærdigheder, medicin og konfliktløsning
  • Træning af daglige praktiske færdigheder ved ergoterapeut
  • Samarbejde med kommunale instanser
Redaktør