OPUS Hvidovre

​OPUS er et intensivt behandlingstilbud for unge mellem 18-35, der debuterer med en psykose eller psykoselignende symptomer.

At være psykotisk kan blandt andet indebære, at virkelighedsopfattelsen ændres og at tanker og følelser opleves og udtrykkes anderledes end de plejer. Også hukommelse og evnen til at koncentrere sig kan være påvirket.

Om OPUS
OPUS er et ambulant opsøgende og tværfagligt psykiatriteam, bestående af følgende faggrupper:

 • Psykiater
 • Psykologer
 • Sygeplejersker
 • Ergoterapeuter
 • Erhvervskonsulent
 • Socialrådgiver
 • Sekretær

Kontaktperson
Alle på nær psykiater og sekretær fungerer som kontaktpersoner. Alle patienter får tilknyttet en kontaktperson, som følger den unge igennem den 2 årrige behandling. 

​Kontaktpersonen har ansvaret for koordinering af behandlingen samt at inddrage de pårørende i samarbejdet mod målet om at komme sig.

Holdning
OPUS's holdning til patienten:

 • En længe ventet gæst, som OPUS er glad for at få besøg af, og gerne vil have bliver lidt længere. 
 • En samarbejdspartner, hvis indsigt og indstilling er afgørende for forløbets udfald.
 • En person med selvstændige præferencer, som behandlingen i videst mulig omfang skal tilpasses.

De pårørende ses som de nærmeste samarbejdspartnere, som kan blive til uvurderlig hjælp, og som pga. den særlige tilknytning har et stort engagement i.fh.t patienten. Endvidere er de pårørende en ressource, hvis lige ikke findes.

Gruppetilbud
OPUS har følgende gruppetilbud:

 • Psykoedukation for patienter og pårørende
 • Flerfamiliegrupper
 • Social færdighedstræning
 • Erhvervsgruppe
 • Kropgruppe
 • Fredagshygge

Individuelle tilbud
Udover disse gruppetilbud, kan mere individuelle tilbud også tilbydes alt afhængig af hvilken problematik, det drejer sig om. Herunder kan nævnes:

 • Individuelle psykologsamtaler
 • Socialrådgivning
 • Individuelle erhvervsforløb
 • Individuelle forløb med ergoterapeut

Redaktør