Oligofreni team

Vi udreder og behandler komplicerede psykiske lidelser hos mennesker med psykisk udviklingshæmning

Oligofreni betragtes ikke i sig selv som en psykisk sygdom, men personer med oligofreni kan ligesom alle andre rammes af en psykisk lidelse.  

Vi tilbyder psykiatrisk undersøgelse og behandling af udviklingshæmmede med komplicerende anden sindslidelse eller adfærdsmæssig forstyrrelse. Undersøgelse og behandling foregår ambulant. Indlæggelse af patienter sker på det lokale almene psykiatriske center.

Optageområde
Vi behandler patienter, der bor de gamle Københavns og Frederiksborg Amt og Bornholm samt København og Frederiksberg Kommuner.

Kontakt udenfor normal arbejdstid
Kontakt din lokale psykiatriske akutmodtagelse eller lægevagt.​

Supplerende funktioner
Efter visiation kan Oligofreniteamet rekvireres til institutions- og hjemmebesøg efter aftale. ​​​

Henvisning
Henvisning  sendes til 
Psykiatriens Centrale Visitation (CVI)
Carl Nielsens Allé 9, 2100 København Ø
tlf. 3864 0200 kl. 10-14.
E-mail: psykiatriCVI@regionh.dk.

Redaktør