5.1 Angst og Depression

Angst

Angst er en af de hyppigst forekomne psykiske lidelser. Angst er dog først og fremmest en normal måde at reagere på, når et menneske udsættes for fare. Men angst er først en psykisk lidelse, når den bliver ubærlig kraftig, eller ikke aftager når faren er ovre. Angst kan inddeles i forskellige kategorier, og vi behandler agorafobi, socialfobi, panikangst og generaliseret angst.
Typiske angstsymptomer inkluderer bl.a. hjertebanken, sveden, rysten, mundtørhed, vejrtrækningsbesvær, trykken i brystet, kvalme, maveuro og svimmelhed.

Behandling af angst

Mange tror fejlagtigt, at der ikke er noget at gøre ved angst. Men angst kan behandles med gode resultater. I langt de fleste tilfælde er det muligt at dæmpe symptomerne betydeligt eller få dem til at forsvinde helt. Angst behandles via terapi, psykoedukation (undervisning) i angst og medicinsk behandling.

I Psykoterapeutisk Ambulatorium tilbyder vi hovedsageligt gruppeterapi. I enkelte tilfælde (såsom ved eksempelvis sproglige barrierer) har vi mulighed for at tilbyde et individuelt forløb.

Vi tilbyder følgende behandlingsmetoder for angst:

- Virtual Reality til behandling af agorafobi og socialfobi (gruppeterapi)
- Kognitiv adfærdsterapi til panikangst
- Metakognitiv terapi til generaliseret angst (gruppeterapi)

Din behandling vil således afhænge af din diagnose.  

Depression

Depression er en hyppigt forekommende psykisk lidelse, som årligt rammer ca 150.000 danskere.

Sygdommen medfører både psykiske og fysiske symptomer som ex tristhed, manglende energi, selvmordstanker, søvnforstyrrelser og hukommelsesbesvær. Symptomerne skal have varet mindst to uger.

Depression påvirker ofte både hverdags- og arbejdslivet, og det er vigtigt at søge behandling. Jo tidligere depression opdages, jo lettere er den at behandle. Depression kan behandles med gode resultater med psykoterapi og medicin.

Om depressionsgruppen:

Gruppeterapien baseres på kognitiv adfærdsterapi. Kognition betyder tænkning, og der arbejdes i forløbet med ændring af negative tankemønstre og adfærd, der er med til at vedligeholde depressionen. Behandlingen er bygget op over fire grundelementer:

  • Undervisning om depression (kaldet psykoedukation)
  • Ændring af adfærd
  • Ændring af uhensigtsmæssige tankemønstre
  • Hjemmeopgaver

Gruppen ledes af to terapeuter. Der er 10 deltagere, der følges gennem hele forløbet, og der er tavshedspligt.

Gruppeforløbet er på 14 sessioner á to timers varighed. Gruppen mødes fast en bestemt dag i ugen. Der tilbydes en pårørendesamtale undervejs i forløbet, og for deltagere med børn under 18 tilbydes også en børnesamtale. Undervejs indgår sædvanligvis også lægesamtaler, og ved behov kan afsnittets socialrådgivere kontaktes.

Ca 1 måned efter 14. session mødes gruppen til en afsluttende booster session.

Redaktør