F-ACT Bipolar

Behandlingen af mennesker med bipolar lidelse er samlet i ét ambulant team i et Psykiatrisk Ambulatorium. Det ambulante behandlingstilbud i teamet er målrettet mennesker, der ikke er ny-diagnosticerede. Det ambulante team, som er specialiseret i bipolar lidelse, arbejder efter F-ACT modellen - som andre ambulante teams i Psykiatriske Ambulatorier i Region Hovedstaden.
Spørg din behandler for yderligere information om F-ACT. 

Bipolar lidelse

Mennesker med bipolar lidelse oplever almindeligvis flere forskellige typer sygdomsfaser i løbet af livet. Disse faser kaldes for depressive faser, maniske faser, hypo-maniske faser, blandingstilstande og remitterede faser med få symptomer på bipolar lidelse. Når man har en bipolar lidelse, er det vigtigt at have viden om sin sygdom, fordi man så har bedre mulighed for at forebygge og håndtere eventuelle sygdomsfaser. Det er ligeledes vigtigt, at man får den rette medicin på det rette tidspunkt i forhold til sit sygdomsforløb. 

Specialiseret behandling 

Alle behandlerne i teamet er uddannet og superviseret i den nyeste viden om bipolar lidelse. 

Læring om bipolar lidelse 

En del af behandlingen vil være tilbud om psykoterapi og læring om bipolar lidelse, som vil foregå i grupper i form af gruppe-baseret psykoedukation. Forskning har vist, at mennesker med bipolar lidelse har stor gavn af dette. Når man har en bipolar lidelse, kan man selv gøre meget for at forebygge og håndtere sygdomsfaserne. Hvis man følger behandlingen og lærer at passe godt på sig selv, er der bedre mulighed for at komme sig og have et godt hverdagsliv. Ved at opnå viden om sin sygdom og behandling, og dele erfaringer med andre med samme sygdom, bliver man bedre i stand til at håndtere sin hverdag med bipolar lidelse. 

Smartphone

Som led i behandlingen vil du blive tilbudt brug af en app, der hedder Monsenso. Ved hjælp af denne app kan man: 

  • Lære om bipolar lidelse.
  • Registrere hvordan man har det og se kurver over ens forløb.
  • Notere aktiviteter relevant for bipolar lidelse, der kan forebygge og hjælpe dig med at håndtere sygdomsfaser.
  • Arbejde med adfærdsændringer.
  • Arbejde med kognitive ændringer.
  • Lave personlige handleplaner mm. 

Forskning 

Når du er i behandling i teamet, der er specialiseret i bipolar lidelse, indgår du i et forskningsstudie, som hedder KAG Bipolar Forsøget. Forskningen skal bruges til at udvikle ny viden om bipolar lidelse. Du vil blive sat grundigt ind i, hvad det betyder for dig at indgå i forskningsstudiet. Du vil til en hver tid kunne sige nej til at være med eller til at fortsætte i forskningsstudiet. 

Giv os gerne feedback 

Vi håber, du bliver tilfreds med dit behandlingsforløb. Vi vil altid gerne høre din mening, så vi hele tiden kan udvikle vores behandlingstilbud. 

Venlig hilsen 

Det ambulante team for patienter med bipolar lidelse

Redaktør