5.2 PTSD og personlighedsforstyrrelse

PTSD

Posttraumatisk belastningsreaktion (posttraumatic stress disorder) er en psykisk tilstand, der kan opstå som følge af svær belastning af truende eller katastrofeagtig karakter. Eksempler på sådanne belastninger kan være vold, voldtægt, overgreb eller ulykker. For at der er tale om egentlig PTSD, skal symptomerne vare ved i lang tid. Typiske symptomer er genoplevelser, ubehag ved alt der minder om belastningen, øget vagtsomhed og undgåelsesadfærd. Endvidere har mange også søvnbesvær, koncentrationsbesvær, irritabilitet eller forskrækkes let.

Behandling af PTSD

I Psykoterapeutisk Ambulatorium tilbyder vi indledningsvist en grundig udredning af symptomer og behandlingsbehov. Det kan variere meget, hvad behandlingsbehovet er, når man har PTSD, og vi forsøger at tilpasse behandlingstilbuddet til den enkelte. Vores behandling består hovedsageligt af individuelle samtaler. En stor del af vores patienter behandles med PE (prolonged exposure therapy), der er en veldokumenteret behandlingsform til PTSD. Vi bruger også andre metoder, når vi vurderer, at det er mere relevant. I alle tilfælde møder man ugentligt til samtale hos en terapeut i afdelingen. Behandlingen er tværfaglig, hvorfor der udover den psykoterapeutiske indsats også indgår konsultationer hos læge, socialrådgiver, rådgivning om livsstil, pårørendesamtale m.v. (se mere under ”Ofte stillede spørgsmål”). Behandlingslængden varierer mellem 10 og 15 uger afhængig af behandlingsmetode. 

Personlighedsforstyrrelse

Personlighed handler om de unikke karaktertræk, vi alle har. Personligheden er alt det, vi føler, tænker, gør og siger. En personlighedsforstyrrelse er karakteriseret ved at følelsesmæssige reaktioner og samspil med andre mennesker er problematiske og vedvarende giver psykisk smerte. Ca. 10-15 procent af befolkningen har en personlighedsforstyrrelse. I Psykoterapeutisk Ambulatorium behandler ved personer med ængstelig personlighed og med emotionelt ustabil personlighed (borderline). 

Behandling af personlighedsforstyrrelse

Vi tilbyder veldokumenteret psykoterapeutisk behandling til personer med ængstelig personlighed og borderline. Behandlingen planlægges ud fra diagnose og individuelle hensyn. Vi arbejder med følgende metoder: DAT (dialektisk adfærdsterapi), MBT (mentaliseringsbaseret terapi), Schematerapi og RO-DAT (radikalt åben dialektisk adfærdsterapi). Alle behandlingsformer inkluderer gruppeterapi, hvor man deltager én gang om ugen, samme dag, tid og sted. Der vil typisk være otte deltagere og to terapeuter i gruppen. I nogle af behandlingstilbuddene indgår både gruppe- og individuel terapi, hvor de individuelle samtaler foregår hver eller hver anden uge. Behandling for personlighedsforstyrrelse varer 6-12 måneder afhængigt af diagnosen og behandlingsmetoden. Også denne behandling er tværfaglig, sådan at der udover den psykoterapeutiske behandling tilbydes konsultationer hos læge, socialrådgiver samt rådgivning om livsstil, pårørendesamtale m.v. 
Redaktør