Retspsykiatri Glostrup

Den retspsykiatriske funktion ved Psykiatrisk Center Glostrup varetager behandling af patienter, der er undergivet en retslig afgørelse. ​


Specialiseret retspsykiatri afsnit 180 og 181

På afsnit 180 og 181 behandler vi patienter, der ud over en retslig afgørelse om tilknytning til eller anbringelse på en psykiatrisk afdeling tillige har kompliceret psykisk lidelse, alvorlige adfærdsforstyrrelser – især aggressivitet, svært misbrug eller særligt komplicerede juridiske forhold. 

Ambulant retspsykiatri

Den retspsykiatriske ambulantfunktion består af Retspsykiatrisk OP-team (for patienter med behov for særlig, specialiseret behandling) og Retspsykiatrisk ambulatorium (for patienter, der ellers er tilknyttet det øvrige Psykiatrisk Center Glostrup)