Retspsykiatri Glostrup

Den retspsykiatriske funktion ved Psykiatrisk Center Glostrup varetager behandling af patienter, der er undergivet en retslig afgørelse. ​


Døgnafsnit for retspsykiatri 180 og 181 

På afsnit 180 og 181 behandler vi patienter, der ud over en retslig afgørelse om tilknytning til eller anbringelse på en psykiatrisk afdeling tillige har kompliceret psykisk lidelse eller særligt komplicerede juridiske forhold. 

Døgnsafsnit for retspsykiatri 802

På Asnit 802 behandler vi patienter, som er indlagt som følge af en retslig foranstaltning - enten som varetægtsfængslet og/eller for at få foretaget en mentalobservation, der er en psykiatrisk undersøgelse til retten. Afsnittet modtager patienter fra hele Region Hovedstadens Psykiatri.
Læs mere her

Ambulant retspsykiatri

Den retspsykiatriske ambulantfunktion består af Retspsykiatrisk OP-team (for patienter med behov for særlig, specialiseret behandling) og Retspsykiatrisk ambulatorium (for patienter, der ellers er tilknyttet det øvrige Psykiatrisk Center Glostrup)