Team for ADHD og autisme

Vi tilbyder undersøgelse og behandling af voksne borgere over 18 år. Det er din praktiserende læge, der kan henvise dig.

Vi behandler borgere med adressen i hovedstadsregionen, inklusiv Bornholm.

Ved mistanke om ADHD
Undersøgelsen i teamet foregår ved en samtale og eventuelt gennemførsel af tests – i alt 2 timer. Hvis vi vurderer, at du har ADHD, kan der blive tale medicinsk behandling med lægekontrol. Du kan desuden få tilbud om et gruppeforløb med andre ADHD-patienter – i alt 6 gange.  Dette forløb indeholder undervisning om ADHD og erfaringsudveksling mellem deltagerne.

Hvis du har misbrug af fx hash, alkohol, speed, kokain mv. skal dette som hovedregel behandles, før vi kan tilbyde behandling med ADHD-medicin. Du kan kontakte din kommunes misbrugskonsulent og høre nærmere om behandlingsmulighederne. 

Når den medicinske behandling er stabil og gruppeforløbet er afsluttet, vil du blive afsluttet til kontrol hos din praktiserende læge. 

Der er tale om et tidsafgrænset pakkeforløb, hvor vi har fokus er på undersøgelse, opstart af medicinsk behandling og gruppeforløb. 

Teamet kan ikke tilbyde individuelt samtaleforløb hos psykolog.

Hvis din praktiserende læge vurderer, at der er tale om lettere ADHD, kan du blive henvist til en privatpraktiserende psykiater.

Ved mistanke om Aspergers syndrom/autisme
Undersøgelsen foregår over 2 til 4 samtaler, hvor vi blandt andet laver en grundig gennemgang af din livshistorie og de problemer, du oplever. 

Du er velkommen til at medbringe din partner eller forældre. På baggrund af disse samtaler tager vi stilling til, om du har Aspergers syndrom/autisme. 

Hvis vi vurderer, at du har Aspergers syndrom/autisme, tilbyder vi et kort opfølgende forløb med op til 4 samtaler om Aspergers/autisme. Der vil desuden være mulighed for at tale med en socialrådgiver om mulighed for hjælp i kommunalt regi.  Hvis du har behov for medicinsk behandling, vil der være mulighed for kontakt med en læge.

Vores forløb er et tidsafgrænset pakkeforløb og vi har ikke mulighed for at tilbyde længerevarende forløb hos læge eller psykolog her i ambulatoriet. Den hjælp man har brug for ved Aspergers syndrom vil typisk være af psykologisk eller socialpædagogisk karakter og det er din kommune, der skal hjælpe. Vi hjælper selvfølgelig med de udtalelser, der kan være brug for. 

Hvis du efter forløbet hos os, har behov for en psykiater til at følge evt. medicinsk behandling, kan du blive henvist til en privatpraktiserende psykiater via din egen læge.

Henvisning 
Din egen læge, praktiserende speciallæge og hospitalsafdelinger kan henvise hertil. Elektronisk henvisning med relevante oplysninger inkl. medicinstatus skal sendes via Edifact til:

Psykiatriens Centralvisitation
Carl Nielsens Allé 9 D,
2100 Køben​havn Ø.​


Redaktør