​​

Ventetider og sygehusvalg

​Ventetiden regnes fra den dag, vi modtager din henvisning

Ventetider og sygehusvalg

I Danmark er der 'frit sygehusvalg', hvilket betyder, at du har mulighed for frit at vælge, hvor du ønsker at modtage undersøgelse og/eller behandling blandt de offentlige sygehuse. Dette gælder dog kun i det omfang sygehusene har kapacitet til det.

Kan sygehusene i din region ikke tilbyde undersøgelse eller behandling inden for 30 dage, kan du gøre brug af det 'udvidede frie sygehusvalg', hvilket betyder, at du kan vælge at modtage undersøgelse eller behandling på et privathospital, der har aftale om dette med regionen. ​

www.MitSygehusvalg.dk kan du se oplysninger om ventetider på undersøgelser på offentlige sygehuse.

Desuden kan du henvende dig til din egen læge eller til regionens centrale informations- og rådgivningsenhed på telefon: 38 64 99 00 i følgende åbningstider, hvis du har brug for hjælp til at forstå ventetiden:

  • Mandag og tirsdag kl. 9-15
  • Onsdag kl. 14-17
  • Torsdag og fredag kl. 9-13​

Redaktør