Ventetider

​Ventetiden regnes fra den dag, vi modtager din henvisning

På www.venteinfo.dk kan du se de aktuelle ventetider.

Desuden kan du henvende dig til din egen læge eller til regionens centrale informations- og rådgivningsenhed på telefon: 35 45 41 19 eller e-mail: fritvalg@rh.regionh.dk, hvis du har brug for hjælp til at forstå ventetiden. 

Redaktør