Rehabilitering efter hjerneskade

Vi varetager kognitiv neurorehabilitering af patienter med erhvervet hjerneskade og psykiske senfølger og/eller psykiatrisk comorbiditet.

Vi er en ambulant enhed, der ligger på Psykiatrisk Center Glostrup, hvor vi har et tæt samarbejde med de neurologiske og neurokirurgiske specialer.

Målgruppen
Vores behandlingstilbud henvender sig til patienter over 18 år med erhvervet hjerneskade. Det kan fx være som følge af en traumatisk hjerneskade, blodprop, hjerneblødning, infektion, forgiftning eller iltmangel.

Patienterne har udover kognitive problemer (f.eks. hukommelses-, koncentrations- og planlægningsvanskeligheder) behandlingskrævende psykiske lidelser af moderat til svær karakter. De psykiske lidelser kan f.eks være angst, depression, personlighedsændring eller adfærdsmæssige forstyrrelser på baggrund af den organiske lidelse. ​

På afsnittet træner vi primært de skjulte handicaps. Derfor har patienterne ofte været hjemme i vante omgivelser og har dér fundet ud af hvilke dagligdags problemer de har. ​

Vi modtager ikke patienter med fremadskridende lidelser og som patient skal man være næste fysisk selvhjulpen. Vi modtager heller ikke patienter, der er aktivt misbrugende.​​

Du er velkommen til at kontakte os for mere information om tilbuddet på telefon eller mail.

Henvisning
Patienter kan henvises fra hospital, egen læge, andet genoptræningstilbud eller kommune. Der skal foreligge en lægelig henvisning og allerhelst neuropsykologisk test ved henvendelsen.

Henvisningen sendes direkte til:

Psykiatriens Centralvisitation
Carl Nielsens Alle 9 D
2100 København Ø
Telefon 3864 0200 (10.00 - 14.00)
Fax 3864 0207
psykiatriCVI@regionh.dk
Lokationsnummer 5790001391263

1500V1 ​

Elektronisk henvisning via Edifact foretrækkes fremfor papirhenvisning.​​

For patienter, der bor uden for Region Hovedstaden og som har behov for transport, gør vi opmærksom på, at der skal søges særskilt om dette i patientens hjemregion.

Redaktør