Pårørendegruppe - efterår 2018

Psykiatrisk Center København tilbyder forløb for pårørende, derer forældre, søskende, voksne børn, samlever, ægtefælle eller påanden måde har en nær relation, til patienter der er tilknyttetcentret.

Tilbuddet retter sig ligeledes til borgere, som bor i København og Frederiksberg kommune, der har psykisk syge pårørende andre steder i landet.

Formål

Mange pårørende er interesserede i at vide mere om psykisk sygdom og behandlingsmuligheder, dels at udveksle erfaringer med andre pårørende.

Psykiatrisk Center København tilbyder derfor et forløb bestående af en række oplæg med efterfølgende dialog.

Sted

Undervisningen er gratis og foregår i lokaler i:
Psykiatrisk Ambulatorium Frederiksberg-Vanløse
Nimbusparken 24. 1 sal
2000 Frederiksberg


Tidspunkt

Kl. 16.00 - ca.18.00, første gang onsdag den 12. september

Der vil blive serveret kaffe, te og forfriskninger.

Tilmelding

Du tilmelder dig til undervisningen hos sekretær på tlf. 3864 3926.

Yderligere information

Helle Busck, ledende socialrådgiver
tlf.: 3864 3936 eller 2612 4636

Lotte Ahrensbach, psykolog
tlf.: 3864 3967

Birgitte Janischefska, pårørendementor
tlf.: 2115 1429

Program efterår

Onsdag den 12. september 

Psykiatrisk behandling i Psykiatrisk Center København, og hvad der sker,
når man henvender sig i psykiatrisk akutmodtagelse.

Onsdag den 19. september 

Sygdomsforløb og behandling

Onsdag den 26. september 

Recovery - en personlig historie, og en pårørendementor, hvad er det?

Onsdag den 3. oktober 

Sociale støttemuligheder og hvad sker der i familien når et medlem får en
psykisk sygdom.

Onsdag den 10. oktober 

Oplæg og dialog om det at være pårørendeRedaktør