Pårørendegruppe - forår 2019

Psykiatrisk Center København tilbyder forløb for pårørende, derer forældre, søskende, voksne børn, samlever, ægtefælle eller på anden måde har en nær relation, til patienter der er tilknyttet centret.

Tilbuddet retter sig ligeledes til borgere, som bor i København og Frederiksberg kommune, der har psykisk syge pårørende andre steder i landet.

Formål

Mange pårørende er interesserede i at vide mere om psykisk sygdom og behandlingsmuligheder, dels at udveksle erfaringer med andre pårørende.

Psykiatrisk Center København tilbyder derfor et forløb bestående af en række oplæg med efterfølgende dialog.

Sted

Undervisningen er gratis og foregår i lokaler i:
Psykiatrisk ambulatorium Østerbro
Strandboulevarden 96, 1. sal
2100 København ØTidspunkt

Kl. 16.00 - ca.18.00, første gang onsdag den 26. marts 20149

Der vil blive serveret kaffe, te og forfriskninger.

Tilmelding og information

Du tilmelder dig til undervisningen hos Birgitte Janischefska, Pårørendementor
Tlf.: 2115 1449 eller birgitte.janischefska@regionh.dk


Program forår 2019

Tirsdag d. 26. marts

Recovery, en personlig historie.

Tirsdag d. 2. april

Sociale støttemuligheder.

Tirsdag d. 9. april

Samtykke og tavshedspligt. Frustrationen og nødvendigheden af dem

Onsdag d. 24. april

Hvad sker der, når man henvender sig i psykiatrisk akutmodtagelse. Behandling i psykiatrisk Center København.

Tirsdag d. 30. april

Hvad sker der i familien. Når én rammes, rammes alle! Og hvordan hjælper jeg mig selv?Redaktør