Pårørendegruppe - efterår 2019

Psykiatrisk Center København tilbyder forløb for pårørende, der er forældre, søskende, voksne børn, samlever, ægtefælle eller på anden måde har en nær relation, til patienter der er tilknyttet centret.

Tilbuddet retter sig ligeledes til borgere, som bor i København og Frederiksberg kommune, der har psykisk syge pårørende andre steder i landet.

Formål

Mange pårørende er interesserede i at vide mere om psykisk sygdom og behandlingsmuligheder, dels at udveksle erfaringer med andre pårørende.

Psykiatrisk Center København tilbyder derfor et forløb bestående af en række oplæg med efterfølgende dialog.

Sted

Undervisningen er gratis og foregår i lokaler i:
Psykiatrisk ambulatorium Østerbro
Strandboulevarden 96, 1. sal
2100 København ØTidspunkt

Kl. 16.00 - ca.18.00, første gang onsdag den 22. oktober 2019

Der vil blive serveret kaffe, te og forfriskninger.

Tilmelding og information

Du tilmelder dig til undervisningen hos Birgitte Janischefska, Pårørendementor
Tlf.: 2115 1449 eller birgitte.janischefska@regionh.dk


Program efterår 2019

Tirsdag den 22. oktober.

Recovery, en personlig historie.

Tirsdag den 29. oktober

Samtykke og tavshedspligt. Frustration og nødvendigheden af
den.

Tirsdag den 5. november

Akut modtagelsen. Hvad sker der når man henvender sig dér? Og
hvad er behandlingen.

Trsdag den 12. november

Sociale støttemuligheder.

Tirsdag den 19. november

Evaluering og en snak om, hvordan man passer på sig selv som
pårørende.Redaktør