Pårørendegruppe - forår 2020

Psykiatrisk Center København tilbyder forløb for pårørende, der er forældre, søskende, voksne børn, samlever, ægtefælle eller på anden måde har en nær relation, til patienter der er tilknyttet centret.

Tilbuddet retter sig ligeledes til borgere, som bor i København og Frederiksberg kommune, der har psykisk syge pårørende andre steder i landet.

Formål

Mange pårørende er interesserede i at vide mere om psykisk sygdom og behandlingsmuligheder, dels at udveksle erfaringer med andre pårørende.

Psykiatrisk Center København tilbyder derfor et forløb bestående af en række oplæg med efterfølgende dialog.

Sted

Undervisningen er gratis og foregår i lokaler i:
Psykiatrisk ambulatorium Frederiksberg
Nimbusparken 24, 1. sal
2000 Frederiksberg
Tidspunkt

Tirsdage kl. 16.00 - 18.00, første gang den 14. april 2020.

Der vil blive serveret kaffe, te og forfriskninger.

Tilmelding og information

Du tilmelder dig til undervisningen hos Birgitte Janischefska, Pårørendementor
Tlf.: 2115 1449 eller birgitte.janischefska@regionh.dk


Program forår 2020

Tirsdag den 14. april

Velkomen og præsentation

Tirsdag den 21. april

Recovery, en personlig historie

Tirsdag den 28. april

Sociale støttemuligheder, derunder samtykke og tavshedspligt

Tirsdag den 12. maj

Akut modtagelsen. Hvad sker der når man henvender sig?
og hvad er behandlingen?

Tirsdag den 19. maj

Hvordan passer jeg på mig selv?
Redaktør