Pårørendegruppe - efterår 2020

Psykiatrisk Center København tilbyder forløb for pårørende, der er forældre, søskende, voksne børn, samlever, ægtefælle eller på anden måde har en nær relation, til patienter der er tilknyttet centret.

Tilbuddet retter sig ligeledes til borgere, som bor i København og Frederiksberg kommune, der har psykisk syge pårørende andre steder i landet.

Formål

Mange pårørende er interesserede i at vide mere om psykisk sygdom og behandlingsmuligheder, dels at udveksle erfaringer med andre pårørende.

Psykiatrisk Center København tilbyder derfor et forløb bestående af en række oplæg med efterfølgende dialog.

Sted

Undervisningen er gratis og foregår i lokaler i:
Psykiatrisk ambulatorium Frederiksberg
Nimbusparken 24, 1. sal
2000 Frederiksberg
Tidspunkt

Tirsdage kl. 16.00 - 18.00, første gang den 11. august 2020.

Der vil blive serveret kaffe, te og forfriskninger.

Tilmelding og information

Forhåndstilmelding er nødvendig Pladserne fordeles efter 'først-til-mølle' princippet.

Du tilmelder dig til undervisningen hos Birgitte Janischefska, Pårørendementor
Tlf.: 2115 1429 eller birgitte.janischefska@regionh.dk


Program efterår 2020

Efterår 2020, 5 tirsdage fra kl. 16.00-18.00. Grupperne faciliteres af sygeplejerske Mette Nygaard Jensen og pårørendementor Birgitte Janischefska.

  • Tirsdag den 11. august – Velkommen og præsentation
  • Tirsdag den 18. august – Recovery, en personlig historie
  • Tirsdag den 25. august - Akutmodtagelsen. Hvad sker der når man henvender sig og hvad er forløbet?
  • Tirsdag den 1. september – Sociale støttemuligheder og rettigheder
  • Tirsdag den 8. september – hvordan passer jeg på mig selv som pårørende. Evaluering af grupper


Redaktør