Fakta om centret

​Psykiatrisk Center København er Danmarks største psykiatriske center, og vi er kendt for at være fremme i forhold til nye behandlingstilbud, som udspringer af vores anerkendte forskning. Vi har altid patienten i centrum, og vi tror på, at det er muligt at blive rask, selvom man på et tidspunkt i livet får en psykiatrisk diagnose. Pr. 1. april 2017 er Psykiatrisk Center København og Psykiatrisk Center Frederiksberg blevet fusioneret til ét center.

Vi ​​​har

 • 253 sengepladser
 • 190.000 ambulante kontakter årligt
  • 48.000 øvrige ambulante ydelser (uden besøg)
 • 7500 akutmodtagelser årligt
 • 950 årsværk (fuldtidsstillinger)

Hvor finder ​du os?

Centret undersøger og behandler voksne psykiatriske patienter inden for de almenpsykiatriske områder og dækker store dele af København fra Nordvest til Christianshavn, og fra Østerbro til København C, samt Frederiksberg. Det svarer til et område med ca. 450.000 borgere. 

Centeret er organisatorisk placeret i Region Hovedstadens Psykiatri, og geografisk placeret dels på Rigshospitalet, Bispebjerg Hospital, Gentofte Hospital og Frederiksberg Hospital, samt i mindre enheder rundt omkring i lokalområdet.

​​​​​Vi behandl​er

Psykiatrisk Center København behandler skizofreni, andre psykoser, depression, mani, neuropsykiatriske lidelser samt personlighedsforstyrrelser. Herudover har centeret en række specialeområder:

 • Affektive lidelser 
 • Sexologi 
 • Angst 
 • OCD 
 • Neuropsykiatri, herunder psykiatrisk vurdering ved epilepsikirurgi 
 • Psykoterapi
 • Ældrepsykiatri 
 • Militærpsykiatri


Psykiatrisk Center København omfatter sengeafsnit og ambulatorier fordelt på flere matrikler. Sengeafsnittene er indtil 2022 placeret på henholdsvis Gentofte Hospital, Rigshospitalet, Bispebjerg Hospital og Frederiksberg Hospital. Ny Psykiatri Bispebjerg er et nyt byggeri på Bispebjerg matriklen, der vil samle alle sengeafsnittene, forskningsenhederne og nogle ambulatorier fra år 2022.

Psykiatrisk Akutmodtagelse behandler patienter fra hele centerets optageområde og er geografisk placeret på Bispebjerg Hospital.


Sengeafsn​it

Psykiatrisk Center Københavns 253 sengepladser i centerets tre afdelinger er fordelt i intensive afsnit, i åbne afsnit samt i specialafsnit. Sengepladserne er for patienter med alle psykiatriske diagnoser.


Psykiatriske ambulatorier o​​g OPUS

Centret har fire psykiatriske ambulatorier placeret i bydelene Indre by/Østerbro, Nørrebro, Frederiksberg og i København NV (Bispebjerg). Der rådes desuden over fire OPUS teams.


Vi​densc​​​​entre

Ambulatorium for affektive lidelser og Kompetencecenter for Selvmordsforebyggelse er også en del af Psykiatrisk Center København, sidstnævnte er i samarbejde med Psykiatrisk Center Amager.


Krise- og katastrofepsykiatri 

Psykiatrisk Center København har en særlig kompetence inden for krise- og katastrofepsykiatri og koordinerer indsatsen ved større hændelser i regionen samt ved udsendelse til udlandet fra Sundhedsstyrelsen. Det landsdækkende katastrofeberedskab udgår ligeledes fra centret.


Fors​​kning

Forskning er højt prioriteret på Psykiatrisk Center København og centeret rummer en stor, alsidig forskningsenhed fordelt på to matrikler. Derudover har Dansk Psykiatrisk Forskeruddannelsesprogram, som hører under det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet, sæde på Psykiatrisk Center København. 

Vi bygger Ny Psykiatri Bispebjerg​​ 


Redaktør