Afsnit C121

Åbent psykiatrisk afsnit for mennesker med affektive lidelser.

​Om afsnittet

C121 er et subspecialiseret døgnafsnit med 16 senge. Vi modtager primært patienter med symptomer indenfor det affektive spektrum (stemningslidelser), det vil sige at vores patienter bliver indlagt med angst og depression, bipolar lidelse (depression/mani) eller personlighedsforstyrrelser.

Personalegruppen er tværfagligt sammensat og består af sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter samt specialpsykolog, ergoterapeut, fysioterapeut og recovery-mentor. 

Ledelse

Overlæge Vibeke Råberg Mikkelsen
Afdelingssygeplejerske Annette Rothenborg


Behandling

Indlæggelse på C121 er oftest kortvarig, og behandlingen stiler mod at ruste dig til at komme tilbage til din egen hverdag igen. Hvis du har behov for det, bliver du udskrevet til videre ambulante opfølgende behandlingstilbud.

Der er forskellige årsager til, at man bliver indlagt på C121. Fælles for alle patienter er, at der er brug for den ro og stabilitet, observation og behandling, som et sengeafsnit kan tilbyde.

Behandlingen på C121 er miljøterapeutisk. Det betyder, at miljøet er tilrettelagt, så det har en positiv indvirkning på dine psykiske problemer. I praksis betyder det, at du så vidt muligt skal deltage i afdelingens faste strukturerede aktiviteter som morgen- og aftenmøder, måltider og gruppeundervisning. Behandlingen på C121 er også baseret på kognitive adfærds-terapeutiske metoder.

Udover de miljøterapeutiske rammer udfærdiger vi i samarbejde med dig en individuel plan for din behandling, som kan inkludere diagnostisk udredning, medicinsk behandling, psykologisk vurdering samt ergoterapi og fysioterapi.

Recovery

Vores tilgang til behandlingen på C121 er inspireret af recovery-tankegangen. Det vil sige, at vi arbejder ud fra overbevisningen om, at der altid er håb om at komme sig (recovery). Det at komme sig sker blandt andet ved din egen aktive indsats. Det er derfor vigtigt, at du deltager i behandlingen og hjælper os til at tage udgangspunkt i dine individuelle ressourcer, håb og personlige mål for dit liv. 

Vi tilbyder samtaler med en recovery-mentor, som selv har erfaring med at være patient i psykiatrien. Ud over at deltage i den daglige miljøterapi tilbyder recovery-mentoren også individuelle samtaler.


Redaktør