Ældrepsykiatri 6402

6402 er et intensivt psykiatrisk sengeafsnit for patienter over 65 år.

Om afsnittet
Afsnittet 6402 har 12 intensive sengepladser, og behandler:

  • 65+ årige patienter med demenstilstande med komplicerende psykiatriske symptomer
  • Ældre patienter med kroniske svære sindslidelser f.eks affektive tilstande
  • Meget gamle patienter med nyopstået svær psykisk sygdom.

Besøgstider
Du er altid velkommen til at besøge dine pårørende på afsnittet. Vi har ingen faste besøgstider i Region Hovedstadens Psykiatri. 

NB! Enkelte afsnit kan dog være undtaget. Spørg personalet på afsnittet, hvis du er i tvivl om noget angående besøg.​

Børn på besøg
Besøg af børn under 15 år skal aftales med personalet på forhånd og foregår oftest i lokale uden for afsnittet.

Ledelse
Overlæge: Per Ulf Maegaard Poulsen 
Afdelingssygeplejerske: Nan​na Thieme

Redaktør