Afsnit 6402 - Ældrepsykiatri

Afsnit 6402 er et intensivt psykiatrisk døgnafsnit for patienter over 70 år.

Om afsnittet

På afsnit 6402 behandles voksne patienter over 70 år med psykiatriske lidelser/ældrepsykiatriske problemstillinger, og i nogle tilfælde yngre patienter med ældrepsykiatriske problemstillinger.

Afsnit 6402 er et intensivt døgnafsnit med 14 sengepladser på afsnittet.

Den gennemsnitlige indlæggelsestid er ca. 30 dage. Nogle patienter er indlagt 1-2 uger, hvor andre er indlagt i længere tid.


Afsnittets personale

Afsnittets personale består af læger, sygeplejerske, plejere, social- og sundhedsassistenter, en fysioterapeut, en ergoterapeut, en sekretær og en socialrådgiver.

Afsnitsledelse

Overlæge Tine Lindhard
Afdelingssygeplejerske Alice Mølgaard

Behandling

På afsnit 6402 anvendes både miljøterapeutisk behandling (herunder aktiviteter og samtaler), biologisk behandling (medikamentel og ECD), samt psykoterapeutisk behandling. Derudover har 6402 en højt specialiseret sygepleje med overordnet holistisk tilgang og særligt fokus på individuelle tilgange, evaluering af plejen og hensigtsmæssig ernæring. Vi tilbyder også tæt samarbejde med pårørende og andre samarbejdspartnere.

Aktiviteter

Under indlæggelsen er der forskellige aktiviteter, som man som patient kan deltage i. Disse omfatter fysio- og ergoterapi både individuelt og i grupper. Der er også andre strukturerede aktiviteter med personalet f.eks. hjælpe med borddækning, tøjfoldning, servering af drikke, samt gåture, bankospil mm.


Besøgstider

Du er altid velkommen til at besøge dine pårørende på afsnittet. Vi har ingen faste besøgstider i Region Hovedstadens Psykiatri.

Husorden

Hent afsnittets husorden her:

  Husorden for afsnit 6402Redaktør