Afsnit C231

Afsnit C231 er et åbent afsnit for patienter med affektive lidelser.

Om afsn​ittet

Afsnit C231 behandler patienter mellem 18 og 70 år med behov for specialiseret behandling af bl.a. affektive lidelser, angst, personlighedsforstyrrelser, belastningsreaktion og OCD.

Afsnittet er per 5. november 2018 overgået fra 5-døgns-afsnit til 7-døgnsafsnit med 11 sengepladser.

Personalet består af speciallæge, læger, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, psykolog, lægesekretær, socialrådgiver, fysioterapeut og ​serviceassistenter. Derudover er der i perioder tilknyttet studerende, elever og praktikanter fra alle ovenstående fagområder.

Ledelse

Overlæge: Christian Legind
Afdelingssygeplejerske: Kirstine Wedell Winther

Behandling

Vi tager udgangspunkt i den kognitive adfærdsterapeutiske behandling, hvor der under indlæggelsen vil være fokus på din egen vilje til forandring og motivation for at arbejde med dine problemer.

Aktiviteter

I afsnittet er der mulighed for at deltage i en række aktiviteter som for eksempel psykoedukation (undervisning i psykiske lidelser), Mindfulness, NADA, fysisk træning  og Body Awareness Training (BAT).

I samarbejdet med din kontaktperson bliver der lagt en individuel plan (et ugeskema) for din deltagelse i ovenstående.​


Redaktør