Afsnit C231

Psykiatrisk 5-døgnsafsnit for patienter med affektive lidelser med 10 senge.

Om afsn​ittet

Afsnit C231 behandler patienter mellem 18 og 70 år med behov for specialiseret behandling af bl.a. affektive lidelser, angst, personlighedsforstyrrelser, belastningsreaktion og OCD. Afsnittet er et 5-døgnsafsnit, hvilket vil sige, at der er lukket i weekenden fra fredag kl. 14.00 – mandag kl. 7.00.

Personalet består af speciallæge, læger, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, psykolog, lægesekretær, socialrådgiver, fysioterapeut og ​serviceassistenter. Derudover er der i perioder tilknyttet studerende, elever og praktikanter fra alle ovenstående fagområder.

Ledelse

Overlæge Vibeke Råberg Mikkelsen
Afdelingssygeplejerske Cristine Brooker

Behandling

Vi tager udgangspunkt i den kognitive adfærdsterapeutiske behandling, hvor der under indlæggelsen vil være fokus på din egen vilje til forandring og motivation for at arbejde med dine problemer.

Indlæggelsestiden vil forventeligt være 2-3 uger, hvorefter videre relevant ambulant efterbehandling kan tilbydes.

Aktiviteter

I afsnittet er der mulighed for at deltage i en række aktiviteter som for eksempel psykoedukation (undervisning i psykiske lidelser), Mindfulness, NADA, fysisk træning  og Body Awareness Training (BAT).

I samarbejdet med din kontaktperson bliver der lagt en individuel plan (et ugeskema) for din deltagelse i ovenstående.​

Redaktør