Afsnit 19.1

Afsnit 19.1 er et intensivt almenpsykiatrisk døgnafsnit.

Om afsnittet

På afsnit 19.1 behandles voksne patienter fra 18 år til ca. 70 år, der er frivilligt indlagt, har tvangsforanstaltninger af forskellig art, retslige foranstaltninger eller som er indlagt som surrogatvaretægtsarrestanter.
Afsnit 19.1 er et intensivt døgnafsnit med 14 lyse enestuer. Afsnittets personale består af sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, fysio- og ergoterapeuter, socialrådgivere og læger.

Ledelse

Overlæge: Brian Haagensen
Afdelingssygeplejerske: Lisbeth Kristensen 


Behandling

Behandlingen er tilrettelagt ud fra patienternes behov. Behandlingen af psykisk sygdom er som lægevidenskabeligt speciale baseret på forskning og udvikling af medicinske og psykologiske behandlingsmetoder, samt andre behandlingsformer. Behandlingen tager udgangspunkt i den kognitive metode, som er en videnskabeligt underbygget terapiretning samt Safewards. Safewards er en evidensbaseret model, hvor målet er at forbedre sikkerheden og tryghed på psykiatriske afdelinger. Midlet er at øge samarbejdet mellem patienter og personale om at reducere konflikter og tvang.

Formålet med afsnittet:

  • Udredning og behandling af psykiske lidelser og symptomer
  • Samarbejde med patienten, pårørende, kollegaer og tværfaglige og tværsektorielle partnere i "det sammenhængende forløb"
  • Mindske udadreagerende adfærd ved fokusering på patienternes ressourcer og sårbarheder
  • Nedbringelse af genindlæggelser
  • Nedbringelse af tvang


Redaktør