Afsnit 19.2

Afsnit 19.2 er et intensivt døgnafsnit.

Om afsnittet

På afsnit 19.2 behandles voksne patienter fra 18 år til ca. 70 år med indlæggelseskrævende psykiske lidelser.
Afsnit 19.2 er et intensivt afsnit med plads til 17 døgnindlagte patienter, som åbnede den 20. november 2018.

Personale

Personalet på afsnittet er en tværfaglig gruppe, der består af læger, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, ergo- og fysioterapeuter, en specialpsykolog, en recovery-mentor, en socialrådgiver, samt uddannelsessøgende. 

Ledelse

Overlæge: Katrine Klinkby
Afdelingssygeplejerske: Maria Juul Jensen

Aktiviteter

Under indlæggelsen er der forskellige aktiviteter som man som patient kan deltage i. Disse omfatter morgenmøder, aftenmøder, tavlemøder m.v.

Behandling

Behandlingen er tilrettelagt ud fra patienternes behov. Behandlingen af psykisk sygdom er som lægevidenskabeligt speciale baseret på forskning og udvikling af medicinske og psykologiske behandlingsmetoder, samt andre behandlingsformer. Behandlingen tager udgangspunkt i den kognitive metode, som er en videnskabeligt underbygget terapiretning samt Safewards. Safewards er en evidensbaseret model, hvor målet er at forbedre sikkerheden og tryghed på psykiatriske afdelinger. Midlet er at øge samarbejdet mellem patienter og personale om at reducere konflikter og tvang.

Formålet med afsnittet:

  • Udredning og behandling af psykiske lidelser og symptomer
  • Samarbejde med patienten, pårørende, kollegaer og tværfaglige og tværsektorielle partnere i "det sammenhængende forløb"
  • Mindske udadreagerende adfærd ved fokusering på patienternes ressourcer og sårbarheder
  • Nedbringelse af genindlæggelser
  • Nedbringelse af tvang


Redaktør