Afsnit 19.3

Afsnit 19.3 er et åbent psykiatrisk sengeafsnit med fokus på udredning af psykisk sygdom.

​Om afsnittet

Afsnit 19.3 er et åbent kognitivt miljøterapeutisk sengeafsnit med fokus på udredning og behandling af psykisk sygdom. 

Afsnittet er normeret til 17 sengepladser.

Ledelse

Overlæge Andreas Hoff 
Afdelingssygeplejerske Mie Vallentin

Behandling

Behandlingen er individuel og kan bestå af medicinsk behandling, miljøterapi og aktivitetstilbud i miljøet, bistået af tværfagligt personale. Personalegruppen på afsnittet udgøres af læger, sygeplejersker, social og sundhedsassistenter, socialrådgiver, fysioterapeut, ergoterapeut og psykolog.

Vi ønsker at støtte den enkelte i at målrette sit ophold gennem afstemning af forventninger og brug af forskellige redskaber til at skabe sig struktur og overblik. Vi har endvidere fokus på at afklare behovet for støtte og behandling efter endt indlæggelse i samarbejde med den enkelte.

Vi arbejder aktivt med brugerinddragelse via tabletmålinger, feedbackmøder og de daglige morgenmøder i afsnittet.

Pårørende

Hvis den enkelte ønsker det, vil kontaktperson og læge arrangere en pårørendesamtale for dennes pårørende. 

Besøgstider

Du er altid velkommen til at besøge dine pårørende på afsnittet. Vi har ingen faste besøgstider i Region Hovedstadens Psykiatri.


Redaktør