Afsnit 52.2

Afsnit 52.2 er et akut modtageafsnit

​Om afsnittet

På Akut modtageafsnit 52.2 behandles voksne patienter fra 18 år til ca. 70 år, der har behov for hurtig og intensiv psykiatrisk undersøgelse og behandling. Afsnittet har 8 sengepladser. Alle stuer er enestuer, og der findes derudover to dagligstuer med TV. Vi lægger vægt på et roligt afsnit med plads til alle.

Den maksimale indlæggelsestid i afsnittet er 7 dage. Hvis patienten har behov for yderligere indlæggelse, viderevisiteres patienten til et andet sengeafsnit.

Afsnittets personale består af læger, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, en psykolog, en fysioterapeut og en ergoterapeut.

Ledelse

Overlæge Christoffer Thomsen
Afdelingssygeplejerske Tina Nielsen Mansha Niclasen


Besøgstider

Du er altid velkommen til at besøge dine pårørende på afsnittet. Vi har ingen faste besøgstider i Region Hovedstadens Psykiatri. NB! Enkelte afsnit kan dog være undtaget. Spørg personalet på afsnittet, hvis du er i tvivl om noget angående besøg.​

Eventuelle aktiviteter

Under indlæggelsen er der forskellige aktiviteter som man som patient kan deltage i. Disse omfatter morgenmøder, morgenmad, frokost og aftensmad. Aftaler om andre aktiviteter skal aftales med patientens kontaktperson og fysio- og ergoterapeut. Afdeling har tilknyttet en gymnastiksal til fysisk aktivitet, samt to haver. På 52.1 er der indrettet et sanserum som du kan anvende efter behov og aftale med din kontaktperson. Her tilbydes dagligt flere forskellige grupper med bevægelse, samt kreative aktiviteter. Der er ligeledes mulighed for individuelle tilbud efter aftale med terapeut eller kontaktperson.

Praktisk information

Værdigenstande og penge opbevares på eget ansvar under indlæggelsen. Vi henviser til, at patienten opbevarer dem på sin tildelte stue, hvor aflåste værdiskabe er til rådighed. Såfremt patienten ønsker at have et større beløb til rådighed er der mulighed for at overføre penge til psykiatrikassen, hvor der kan hæves penge alle hverdage ved at give fuldmagt til personalet.

​​

Redaktør