Afsnit 6201

​Det lukkede psykiatriske sengeafsnit 6201 er for patienter med behov for længerevarende ophold.​​

​Om afsnittet

På afsnit 6201 behandles voksne patienter fra 18 år til ca. 70 år med alle slags psykiatriske diagnoser. Afsnit 6201 er et intensivt afsnit med plads til 11 sengepladser. Afsnittets personale består af læger, sygeplejerske, social- og sundhedsassistenter, plejere, fysio- og ergoterapeuter, samt en socialrådgiver. 

Den gennemsnitlige indlæggelsesperiode er ca. 25 dage, men den kan variere fra få dage til flere måneder.

Ledelse

Overlæge Torsten Bjørn Jacobsen
Afdelingssygeplejerske vakant


Behandling

Vi tilbyder samtaler ved sundhedsfagligt personale af støttende karakter og som led i miljøterapien. Derudover vil der være samtaler med diagnostisk og behandlingsmæssigt sigte. Den grundlæggende tilgang er overvejende præget af kognitiv adfærdsterapeutisk tilgang, men vi bruger også elementer fra dialektisk adfærdsterapi. Få patienter vil modtage et egentligt psykoterapeutisk forløb.

Vi behandler ved behov med medicin, der virker mod psykose, depression, mani, angst og søvnløshed. Af og til bruger vi også medicin til at dæmpe udadreagerende adfærd.

Vi vil meget gerne forebygge tvang og arbejder aktivt med implementering af SafeWard-modellen bl.a. for at forebygge vold og trusler, anvendelse af tvang og fysisk magtanvendelse.


Aktiviteter

Under indlæggelsen er der forskellige aktiviteter, som man som patient kan deltage i. Disse omfatter morgenmøder, aftenmøder, tavlemøder, gåture i Fælledparken, koncerter i haven 2 gange ugentligt, madgruppe hver anden uge, individuel træning og sansegrupper.Redaktør