​​

Afsnit 6221

​Afsnit 6221 er et alment døgnafsnit med 21 senge.

​Om afsnittet

På afsnit 6221 behandles voksne patienter fra 18 år til ca. 70 år med alle slags psykiatriske diagnoser. Afsnit 6221 er et almenpsykiatrisk døgnafsnit med 21 sengepladser. Den gennemsnitlige indlæggelsesperiode er cirka 3 uger.

Afsnittets personale består af læger, sygeplejerske, social- og sundhedsassistenter, en fysioterapeut, en ergoterapeut og en socialrådgiver.

Ledelse

Overlæge Anders Jørgensen 
Afdelingssygeplejerske Sanne Eskildsen

Behandling

Afsnittet tilbyder en helhedsorienteret behandling, i form af medicinsk- og miljøterapeutiskbehandling, hvor der er højt fokus på inddragelse af patienten og de pårørende. Vi har med udgangspunkt i behandlingsplanen og de planlagte stuegangssamtaler fokus på både de psykiske, fysiske og sociale aspekter hos vores patienter. Fysioterapien og ergoterapien tilbyder individuel træning/terapi. Vi samarbejder tæt med de forskellige ambulante enheder, der fortsætter behandlingen efter udskrivelsen for at sikre gode overgange og kontinuitet. Når det er relevant samarbejder vi også med kommunal misbrugsbehandlingssteder, hjemmepleje, etc.

Aktiviteter

Under indlæggelse er der forskellige aktiviteter, som man som patient kan deltage i. Afsnittets fysioterapi tilbyder forskellig holdtræning og individuel fysioterapi. Herudover vil det være muligt at træne selv i vores træningsrum alle dage efter kl. 16. Vores ergoterapi tilbyder gruppeaktiviteter i form af "Det kreative rum" og "Kompentencegruppe". Herudover tilbyder afsnittet en fælles aktivitet hver torsdag aften, som kan bestå af madlavning, spil, banko, bagning, wellness m.m.​​


Redaktør