Afsnit 52.0 og 52.1

​52.0 og 52.1 er et akut modtageafsnit, som modtager patienter over 18 år med alle psykiatriske diagnoser.

​Om afsnittet 

På afsnit 52.0/52.1 behandles voksne patienter fra 18 år til ca. 70, der har behov for hurtigt og intensiv psykiatrisk undersøgelse og behandlingsindsats. Afsnittet er placeret på to etager og har henholdsvis 8 og 9 sengepladser. Alle stuer er enestuer og derudover findes to dagligstuer med TV. Vi lægger vægt på et roligt afsnit med plads til alle.

Patienter kan ligge på afsnittet i op til en uge, hvorefter de vil blive overflyttet til et sengeafsnit eller udskrevet.

Plejegruppen i afsnittet består af sygeplejerske og social- og sundhedsassistenter. Herudover har afsnittet to faste læger, afdelings- og reservelæger, en fysioterapeut, en ergoterapeut og en psykolog, der alle har dagligt fremmøde. 

Ledelse

Overlæge Dina Stenborg 
Afdelingssygeplejerske Helle Holmquist Jespersen​

Behandling 

Afdelingens primære opgave er udredning og akut behandling og eventuel visitation til stationære sengeafsnit. Vi modtager og behandler patienter med lidelser i hele det diagnostiske spektrum så som affektive lidelser, skizofreni, andre psykoser, personlighedsforstyrrelser, spiseforstyrrelse, misbrug samt komplekse neuropsykiatriske lidelser.

Aktiviteter

Under indlæggelsen er der forskellige aktiviteter, som man som patient kan deltage i. Disse omfatter morgenmøder, morgenmad, frokost og aftensmad. Andre aktiviteter aftales med patientens kontaktperson, aktivitetsmedarbejder eller en fysio- og ergoterapeut. 

Afdeling har tilknyttet en gymnastiksal til fysisk aktivitet, samt to haver. På 52.1 er der indrettet et sanserum, som ,kan anvendes efter behov og med aftale med din kontaktperson. Her tilbydes dagligt flere forskellige grupper med bevægelse samt kreative aktiviteter. Der er ligeledes mulighed for individuelle tilbud efter aftale med terapeut eller kontaktperson.

Praktisk information

Værdigenstande og penge opbevares på eget ansvar under indlæggelse. Der må ikke være lange ledninger på stuerne, og derfor vil din telefon eller computer blive opladt på personalekontoret. Af hensyn til de andre patienter, henstilles der til at brug af computer og telefon foregår på egen stue.

​​​


Husorden for døgnafsnit 52.0 og 52.1

Husordenen er for alle, der opholder sig på afsnittet. Den er med til at sikre et rart og trygt miljø og skabe et godt samarbejde mellem patienter, pårørende og personale. Vi beder derfor alle om at respektere den. 

Husorden giver svar på nogle af de spørgsmål, der kan opstå undervejs. Hvis der er noget, du er i tvivl om, er du altid velkommen til at kontakte personalet. 

Besøg 

Afsnittet har fri besøgstid1. Din familie og venner er velkomne på besøg, når det passer ind i din behandling og afsnittets døgnrytme. I bedes være opmærksomme på og tage hensyn til dem omkring jer. Hvis det mod forventning ikke er tilfældet eller hvis dine pårørende er påvirkede af alkohol eller euforiserende midler, kan vi blive nødt til at afbryde besøget. 

Rusmidler, medicin eller farlige genstande 

For at undgå alkohol, stoffer eller farlige genstande i afsnittet, kan personalet bede om, at I sammen gennemgår dine ejendele, når du ankommer eller har haft besøg. Det gør vi for at sikre, at behandling og ophold på afsnittet altid sker i sikre og trygge rammer. 

Hvis du har effekter, som skønnes farlige, vil de blive opbevaret eller afleveret til politiet. 

Mobiltelefon, pc, mv. 

Du er velkommen til at medbringe din mobiltelefon, pc eller lign.2. For at værne om dit og dine medpatienters privatliv er det ikke tilladt at fotografere, filme eller lave lydoptagelser i afsnittet, jf. lovgivning om privatlivets fred. Det kan evt. medføre en politianmeldelse. 

Rygning 

Der skal være plads til både rygere og ikke-rygere, og vi skal samtidig sikre afsnittet mod brandfare. Derfor har vi indrettet særlige rygeområder. Hvis du ryger andre steder, kan vi blive nødt til at inddrage eller administrere dine cigaretter.

Private ejendele 

Vi anbefaler, at du ikke opbevarer værdifulde genstande på afsnittet. Du kan lægge dine private ejendele i et aflåst skab på stuen eller lade personalet opbevare dem for dig, når du ikke bruger dem. Afsnittet erstatter desværre ikke tab eller tyveri af penge og værdigenstande under din indlæggelse. 


1 Det gælder ikke for patienter i varetægtssurrogat, eller hvis andet er aftalt.
2 Her gælder særlige regler for patienter under retslig foranstaltning. Spørg personalet, hvis du er i tvivl.
Redaktør