​​​​

Afsnit A1 (tidligere afsnit 52.0 og 52.1)

Afsnit A1 er et akut modtageafsnit, som modtager patienter over 18 år med alle psykiatriske diagnoser.

​Om afsnittet

Afsnit A1 er et lukket akut modtager afsnit, der behandler alle mennesker med behov for psykiatrisk udredning og behandling.

Afsnittet henvender sig til mennesker på 18 år eller derover, der lider af psykisk sygdom, som har brug for en hurtig og intensiv undersøgelse og behandlingsindsats.

Den maksimale indlæggelsestid i vores afsnit er 12 dage. Hvis du har yderligere behov for indlæggelse, overflyttes du til et andet åbent eller lukket sengeafsnit.

Afsnittet har 16 sengepladser. Alle stuer er enestuer med eget toilet, bad og TV. Derudover er der fælles opholdsrum med køkken og spiseborde, sofastuer, sanserum, udgang til have mm.
 

Personale

Der er ansat sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, læger, psykologer,
socialrådgivere, ergoterapeuter, fysioterapeuter, pædagoger, recoverymentorer
og studerende.
 

Døgnrytme

Der afholdes hver dag morgen- og aftenmøde, hvor vi kort præsenterer os for hinanden og aftaler dagens aktiviteter.

Faste måltider:
Morgenmad serveres fra kl. 8.00
Frokost serveres kl. 12.00
Aftensmad serveres kl. 18.00
 

Kiosk

Mandag og torsdag kommer en kioskvogn til afsnittet lige efter frokost. Her er det muligt at købe blade, sodavand og slik. Herudover er vi tilknyttet kioskservice, hvor personalet kan hjælpe med at ringe og bestille varer for dig. Kiosken bringer ud to gange dagligt for et gebyr på 20 kr.
 

Værdigenstande

Opbevaring af værdigenstande sker på eget ansvar under din indlæggelse. På din
sengestue er en værdiboks og du får udleveret en nøglebrik, så værdiboksen kan
låses.

Hvis du har større pengebeløb, anbefaler vi, at du opbevarer pengene i Psykiatrikassen,
som også kan hjælpe dig med overførsel fra din bank. 

Transport

Emdrup og Bispebjerg er nærmeste stationer.
Der kører flere busser med stoppesteder på Tagensvej og Tuborgvej.
Der er gratis parkering med forskellige tidsbegrænsninger på hospitalsområdet.
 

Afsnittets ledelse

Overlæge Dina Stenborg
Oversygeplejerske Helle Holmquist Jespersen​

Husordenen er for alle, der opholder sig på afsnittet. Den er med til at sikre et rart og trygt miljø og skabe et godt samarbejde mellem patienter, pårørende og personale. Vi beder derfor alle om at respektere den. 

Husorden giver svar på nogle af de spørgsmål, der kan opstå undervejs. Hvis der er noget, du er i tvivl om, er du altid velkommen til at kontakte personalet. 

Besøg 

Afsnittet har fri besøgstid1. Din familie og venner er velkomne på besøg, når det passer ind i din behandling og afsnittets døgnrytme. I bedes være opmærksomme på og tage hensyn til dem omkring jer. Hvis det mod forventning ikke er tilfældet eller hvis dine pårørende er påvirkede af alkohol eller euforiserende midler, kan vi blive nødt til at afbryde besøget. 

Rusmidler, medicin eller farlige genstande 

For at undgå alkohol, stoffer eller farlige genstande i afsnittet, kan personalet bede om, at I sammen gennemgår dine ejendele, når du ankommer eller har haft besøg. Det gør vi for at sikre, at behandling og ophold på afsnittet altid sker i sikre og trygge rammer. 

Hvis du har effekter, som skønnes farlige, vil de blive opbevaret eller afleveret til politiet. 

Mobiltelefon, pc, mv. 

Du er velkommen til at medbringe din mobiltelefon, pc eller lign.2. For at værne om dit og dine medpatienters privatliv er det ikke tilladt at fotografere, filme eller lave lydoptagelser i afsnittet, jf. lovgivning om privatlivets fred. Det kan evt. medføre en politianmeldelse. 

Rygning 

Der skal være plads til både rygere og ikke-rygere, og vi skal samtidig sikre afsnittet mod brandfare. Derfor har vi indrettet særlige rygeområder. Hvis du ryger andre steder, kan vi blive nødt til at inddrage eller administrere dine cigaretter.

Private ejendele 

Vi anbefaler, at du ikke opbevarer værdifulde genstande på afsnittet. Du kan lægge dine private ejendele i et aflåst skab på stuen eller lade personalet opbevare dem for dig, når du ikke bruger dem. Afsnittet erstatter desværre ikke tab eller tyveri af penge og værdigenstande under din indlæggelse. 


1 Det gælder ikke for patienter i varetægtssurrogat, eller hvis andet er aftalt.
2 Her gælder særlige regler for patienter under retslig foranstaltning. Spørg personalet, hvis du er i tvivl.

Redaktør