Afsnit 52.0 og 52.1

​52.0 og 52.1 er et akut modtageafsnit, som modtager patienter over 18 år med alle psykiatriske diagnoser.

​Om afsnittet 

På afsnit 52.0/52.1 behandles voksne patienter fra 18 år til ca. 70, der har behov for hurtigt og intensiv psykiatrisk undersøgelse og behandlingsindsats. Afsnittet er placeret på to etager og har henholdsvis 8 og 9 sengepladser. Alle stuer er enestuer og derudover findes to dagligstuer med TV. Vi lægger vægt på et roligt afsnit med plads til alle.

Patienter kan ligge på afsnittet i op til en uge, hvorefter de vil blive overflyttet til et sengeafsnit eller udskrevet.

Plejegruppen i afsnittet består af sygeplejerske og social- og sundhedsassistenter. Herudover har afsnittet to faste læger, afdelings- og reservelæger, en fysioterapeut, en ergoterapeut og en psykolog, der alle har dagligt fremmøde. 

Ledelse

Overlæge Dina Stenborg 
Afdelingssygeplejerske Helle Holmquist Jespersen​

Behandling 

Afdelingens primære opgave er udredning og akut behandling og eventuel visitation til stationære sengeafsnit. Vi modtager og behandler patienter med lidelser i hele det diagnostiske spektrum så som affektive lidelser, skizofreni, andre psykoser, personlighedsforstyrrelser, spiseforstyrrelse, misbrug samt komplekse neuropsykiatriske lidelser.

Aktiviteter

Under indlæggelsen er der forskellige aktiviteter, som man som patient kan deltage i. Disse omfatter morgenmøder, morgenmad, frokost og aftensmad. Andre aktiviteter aftales med patientens kontaktperson, aktivitetsmedarbejder eller en fysio- og ergoterapeut. 

Afdeling har tilknyttet en gymnastiksal til fysisk aktivitet, samt to haver. På 52.1 er der indrettet et sanserum, som ,kan anvendes efter behov og med aftale med din kontaktperson. Her tilbydes dagligt flere forskellige grupper med bevægelse samt kreative aktiviteter. Der er ligeledes mulighed for individuelle tilbud efter aftale med terapeut eller kontaktperson.

Praktisk information

Værdigenstande og penge opbevares på eget ansvar under indlæggelse. Der må ikke være lange ledninger på stuerne, og derfor vil din telefon eller computer blive opladt på personalekontoret. Af hensyn til de andre patienter, henstilles der til at brug af computer og telefon foregår på egen stue.

​​​

Redaktør