Intensiv afsnit C270Ø

C270Ø har plads til 12 patienter fra Frederiksberg Øst med forskelli​ge psykiatriske lidelser.

Om afsnittet

Afsnit C270Ø er et intensivt afsnit, der behandler patienter fra Frederiksberg øst med forskelli​ge psykiatriske lidelser.

Der er 12 sengepladser på afsnittet. 

Ledelse

Overlæge Maria Gariup
Afdelingssygeplejerske Birgitte Aggedam Jørgensen

Besøgstider

Du er altid velkommen til at besøge dine pårørende på afsnittet. Vi har ingen faste besøgstider i Region Hovedstadens Psykiatri.


Redaktør