Intensiv afsnit C270Ø

C270Ø har plads til 12 patienter fra Frederiksberg Øst med forskelli​ge psykiatriske lidelser.

Afdelingssygeplejerske

Tina Pharao Munk

Email: tina.munk.02@regionh.dk
Telefon: 3864 3750 / 2045 8024

​Ingen ledende overlæge pt
                                              ​  


Redaktør