Intensiv afsnit C270Ø

C270Ø har plads til 12 patienter fra Frederiksberg Øst med forskelli​ge psykiatriske lidelser.

Om afsnittet

Afsnit C270Ø er et intensivt afsnit, der behandler patienter fra Frederiksberg øst med forskelli​ge psykiatriske lidelser.

Der er 12 sengepladser på afsnittet. 

Ledelse

Overlæge: vakant 
Afdelingssygeplejerske Birgitte Aggedam Jørgensen

Besøgstider

Du er altid velkommen til at besøge dine pårørende på afsnittet. Vi har ingen faste besøgstider i Region Hovedstadens Psykiatri.


Redaktør