Intensiv afsnit C270W

Intensivt døgnafsnit med 12 senge.

Om afsnittet:

Afsnittet har 12 sengepladser, hvor vi modtager patienter over 18 år.

Alle patientstuer er enestuer med eget bad og toilet. Behandlingen tilpasses den enkelte individuelt og omfatter medicin, miljøterapi, sanseintegration og tilbud om fysioterapi, ergoterapeutiske aktiviteter, socialrådgiverbistand og eventuelt psykologsamtaler under indlæggelsen.

I afsnittet kan du forvente at møde sygeplejersker, læger, social- og sundhedsassistenter, sygehjælpere, psykologer, ergoterapeut, fysioterapeut og socialrådgiver. 

Afsnitsledelse:

Overlæge Viktoria Reith-Jacob
Afdelingssygeplejerske Anne Charlotte Caroline Gill

 

Besøgstider:

Pårørende er altid velkommen til at besøge sine pårørende på afsnittet. Vi har ingen faste besøgstider i Region Hovedstadens Psykiatri. Men vi opfordrer til at vores patienter opretholder eller får en så normal døgnrytme som mulig i forhold til deres behandling.

Spørg personalet på afsnittet, hvis der er tvivl om noget angående besøg.

Børn på besøg:

Besøg af børn under 15 år ønsker vi bliver aftalt med personalet på forhånd, og besøget foregår oftest i et lokale uden for selve afsnittet.


Redaktør